Perić: Četvrtina osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNK-a mlađa od 30 godina

Četvrtina osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNK-a mlađa je od 30 godina, a trećina njih čeka na zaposlenje duže od tri godine, što u biti pokazuje koliko je mladima teško doći i opstati na tržištu rada, kazala je voditeljica Sektora za analizu, plan, informiranje i informatiku Službe za zapošljavanje HNK-a Anita Perić.

Tome je, kako je kazala, više razloga, ali zasigurno najznačajniji od njih je nesklad između potreba i ponuda na tržištu rada što se tiče znanja i vještina.

“Nove tehnologije se jako brzo razvijaju, a tržište rada je dinamično i, naravno, ono traži kadrove koji mogu njima upravljati. Naš formalni obrazovni sistem tome ne može dorasti, on je trom i to nije samo kod nas slučaj, to je jedan globalni problem. On jednostavno ne može dostići brzinu uvođenja potrebnih znanja i vještina u ishod učenja”, naglasila je Perić.

Mišljanja je kako je dobar sistem cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih jedno od glavnih rješenja.

“Kratkoročni certificirani projekti za osposobljavanje za neko zanimanje ili čak u specifičnom dijelu nekog zanimanja u biti su ti koji mogu popuniti rupe na tržištu rada”,poručila je Perić.

Inače, protekle sedmice u Mostaru je potpisan Sporazum o partnerstvu za provođenje projekta “Podrška mladim u zapošljavanju u IT sektoru”, a jedan od partnera u projektu je i Služba za zapošljavanje HNK-a, zatim Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Grad Mostar, Sveučilište u Mostaru, te kompanija IT Odjel d.o.o. Mostar.

Ciljna grupa krajnjih korisnika projekta predstavlja mlade osobe koje su završile formalno srednje obrazovanje s kojim trenutno imaju male šanse za zapošljavanje, a koje im, ipak, kroz određene stečene kompetencije daje preduslove da budu polaznici obuka za osposobljavanje u IT sektoru.

“Da bi se sve to napravilo, nužno je učešće svih aktera, ali meni je drago da je ovaj projekat barem jedan dio slagalice koju tek trebamo složiti”, naglasila je Perić.

(Fena)