U FBiH potrošačke cijene u martu porasle 3 posto, godišnja inflacija 11 posto

U Federaciji BiH potrošačke cijene u martu  2022. godine u prosjeku su porasle za 3,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prevoz za 9,7 posto, Odjeća i obuća za 5,4 posto, Hrana i bezalkoholna pića za 3,0 posto, Ostala dobra i usluge za 1,8 posto, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,6 posto, Restorani i hoteli za 1,1 posto, Obrazovanje za 0,3 posto, Alkoholna pića i duhan za 0,2 posto  i Rekreacija i kultura za 0,1 posto.

Cijene su pale u odjeljku Zdravstvo za 0,1 posto, a  u ostalim odjeljcima, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.

U martu 2022. godine, u odnosu na mart  2021. godine, cijene su porasle za 11,0 posto (godišnja inflacija), pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

(Fena)