U Mostaru potpisivanje peticije za spas Bunskih kanala od izgradnje mHE

Neformalna grupa građana “Stop izgradnji mHE na Buni”, okupljena oko mještana naselja Buna, na uličnoj akciji održanoj u subotu u Mostaru pokrenula je potpisivanje peticije za spas Bunskih kanala od izgradnje mHE.

Ovom peticijom, građani Mostara od nadležnih institucija traže da izbrišu Bunske kanale iz Prostornog plana Grada Mostara kako bi se trajno zabranila gradnja mHE na tom lokalitetu i onemogućilo pokretanje procedura za izdavanje dozvola za gradnju mHE, kao što je i predviđeno zaključkom Gradskog vijeća Grada Mostara iz decembra 2021. godine, saopštili su organizatori. 

“Kao što smo i ranije isticali, Bunski kanali nisu trajno zaštićeni od gradnje mHE sve dok mHE Buna 1 i 2 ne budu izbrisane iz postojećeg Prostornog plana Grada Mostara. Tako je investitor predao zahtjev za izdavanje nove prethodne vodne suglasnosti za izgradnju mHE Buna 1 i 2, nakon čega je Agencija za vodno područje Jadranskog mora zakazala za 5. maj usmenu raspravu, pozivajući na istu samo stranke u predmetnom postupku, a ne i sve zainteresovane građane Grada Mostara i šire”, kazao je Miroslav Barišić, predstavnik neformalne grupe građana “Stop izgradnji mHE na Buni”.

S obzirom na to da je usmena rasprava javna, ističe kako će predstavnici ovih građana doći na raspravu, te pozvao sve građane Mostara da im se pridruže, kako bi zajedno tražili da se nakon provedene rasprave na zakonom propisan način donese Rješenje kojim se odbija Zahtjev investitora za izdavanje prethodne vodne suglasnosti za mHE Buna 1 i 2.

U saopštenju podsjećaju da je Gradsko vijeće Grada Mostara u decembru 2021. godine usvojilo zaključak kojim se zadužuje nosilac izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana da prilikom izrade Izmjena i dopuna plana sa lokaliteta Buna 1 i 2, na području Bunskih kanala – tok rijeke Neretve, izmijeni Prostorni plan Grada Mostara i onemogući izgradnju mHE Buna 1 i 2.

Građani, ipak, navode kako je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 17. februaru ove godine usvojilo Izmjene i dopune Prostornog plana elektroenergetskih objekatab u kome se na lokaciji Bunskih kanala i dalje nalaze ucrtane mini hidroelektrane. 

Kažu kako je to bio povod da se obrate nadležnim gradskim organima kako bi dobili informacije je li Zaključak Gradskog vijeća o onemogućavanju gradnje mHE na Bunskim kanalima obavezujući, te su postavili pitanje kada će biti završen nacrt novog prostornog plana Grada Mostara.

“Od Zavoda za prostorno uređenje dobili smo odgovor da planiraju vršiti izmjenu pri izradi novog PP, ali iz Zavoda nisu naveli do koje faze izrade su došli. Osim toga, obratili smo se i Agenciji  za vodno područje Jadranskog mora koja organizuje usmenu raspravu i poslali joj informaciju o usvojenom zaključku GV. Takođe smo se obratili i gradonačelniku, predsjedniku Gradskog vijeća i svim vijećnicima da u skladu sa svojim ovlaštenjima reaguju i spriječe izdavanje ove saglasnosti”, stoji u saopštenju.

Napomenuli su da je Skupština HNK prije godinu dana usvojila zaključak o preispitivanju koncesijskog ugovora za izgradnju mHE na Bunskim kanalima, te da je Odjel za privredne, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara službeno od gradskog Odjela za urbanizam zatražio brisanje lokaliteta Buna 1 i 2 iz prostornog plana kao područja izgradnje hidroelektrana.

Na kraju su poručili kako nastavljaju pravnu borbu i da neće stati dok se trajno ne zabrani izgradnja mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode.

(Fena)