U Federaciji BiH pokrenute aktivnosti u cilju sufinansiranja nabavke električnih vozila

U Federaciji BiH se provode aktivnosti kako bi se u konačnici osiguralo sufinansiranje nabavke električnih vozila. Za to je potrebno uspostaviti regulatorni okvir, koji uključuje odgovarajuće podsticaje za kupovinu električnih vozila i gradnju mreže punionica kao neophodne infrastrukture.

U tom cilju, Federalno ministarstvo okoline i turizma je izradilo Informaciju za Vladu FBiH o pitanju elektromobilnosti i mogućnostima uvođenja stimulativnih mehanizama u ovoj oblasti.

Na osnovu informacije, Vlada je zaključila da zaduži Fond za zaštitu okoline FBiH da intenzivira aktivnosti kroz planiranje i finansiranje infrastrukture za punjenje vozila na teritoriji Federacije BiH, te da razmotri mogućnost sufinansiranja nabavke električnih vozila.

“Od strane Fonda za zaštitu okoline FBiH u proteklom periodu finansirane su aktivnosti na uspostavljanju infrastrukture, punionica za vozila”, potvrdio je u razgovoru za Fenu pomoćnik federalne ministrice okolime i turizma Mehmed Cero.

Kroz aktivnosti Fonda za zaštitu okoline FBiH mogle bi se provesti stimulativne mjere i podsticaji kod kupovine električnih i hibridnih vozila u Federaciji.

“U tom cilju, potrebno je zakonski urediti tj. stvoriti osnovu da Vlada FBiH detaljno reguliše subvencione mehanizme i način njihove realizacije kroz funkcionisanje Fonda za zaštitu okoline FBiH. U Federaciji je potrebno donijeti novi zakon o Fondu za zaštitu okoline i energetsku efikasnost kojim bi se, između ostalog, regulisalo subvencionisanje kupovine električnih i hibridnih vozila. Ministarstvo je u parlamentarnu proceduru uputilo u formi nacrta Zakon o Fondu za zaštitu okoline i energetsku efikasnost, koji je prihvatio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, te se trenutno očekuje da će biti uvršten na dnevni red neke od narednih sjednica Doma naroda. Nakon što bude usvojen Nacrt zakona u oba doma Parlamenta, izradom Prijedloga zakona stvoriće se pravni preduslovi za stimulativne mehanizme za elektromobilnost u Federaciji”, rekao je Cero.

Do 2035. godine, u Evropi bi trebalo doći do obustavljanja proizvodnje automobila na fosilna goriva. U tom pogledu, Cero napominje da elektromobilnost daje veliki doprinos ispunjavanju ambicioznih klimatskih i energetskih ciljeva Evropske unije.

“U EU elektomobilnost se podstiče kroz aktivnosti na uspostavljanju regulatornog okvira, koji uključuje odgovarajuće podsticaje za kupovinu električnih vozila, tako i kroz gradnju mreže punionica kao neophodne infrastrukture. Svaka od zemalja kreira za sebe sistem subvencija tj. podsticaja, kako bi se stimulisala kupovina vozila na električni pogon. Ovo je u uskoj vezi sa stepenom razvijenosti zemlje i kupovnom moći njenih stanovnika. Većina evropskih zemalja primjenjuju različite vrste carinskih i poreskih olakšica, te druge podsticajne mjere kojima se nastoji intenzivirati nivo korištenja električnih vozila, kao što je davanje finansijskih podsticaja i olakšica kod kupovine ovih vozila”, objašnjava Cero.

BiH je potpisivanjem Sofijske deklaracije opredijeljena da sa Evropskom unijom radi na postizanju cilja za ugljično-neutralni kontinent do 2050. godine, uvođenjem stroge klimatske politike, te reformom energetskog i transportnog sektora.

“Tom deklaracijom je, između ostalog, dato opredjeljenje za provođenje rješenja za održivu mobilnost, uključujući planove za primjenu alternativnih goriva i izgradnju stanica za električno punjenje i pumpnih stanica, uz povećanu regionalnu saradnju u oblasti razvoja infrastrukture za alternativna goriva. To znači da institucije unutar BiH trebaju razraditi konkretni plan kako i na koji način provesti aktivnosti koje bi vodile ka povećanju održive mobilnosti, uz stimulaciju zastupljenosti vozila na električni pogon. Ovo podrazumijeva intenziviranje saradnje svih institucija u BiH”, poručio je, u razgovoru za Fenu, pomoćnik federalne ministrice okoline i turizma Mehmed Cero.

(Fena)