Ministarstvo finansija i trezora BiH završava rad na budžetu za 2022. godinu

Ministarstvo finansija i trezora BiH završava aktivnosti na izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period2022.-2024. godina i budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu i uputiće ove dokumente u dalju proceduru Generalnom tajništu Vijeća ministara BiH, saopšteno je iz MFT BiH.

Nakon preostalih tehničkih korekcija  na tekstovima, ova dva dokumenta i posljednjih kontrola sadržaja budžeta očekuje se da ovi dokumenti u ponedeljak budu predati Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda izjavio je povodom mnogobrojnih špekulacija u javnosti u vezi procedura usvajanja budžeta da svemu ovome prethode zahtjevi i konsultacije s budžetskim korisnicima koji su anekse budžetskih zahtjeva slali mimo svih rokova tražeći dodatna sredstva.

Prema riječima ministra Bevande, Ministarstvo finansija i trezora BiH radi ovaj zahtjevan posao najbrže moguće i pored mnogobrojnih pritisaka s više strana, te je odbacio tvrdnje o postojanju opstrukcija u ovom procesu.

„Napominjem da smo na Globalni okvir fiskalne bilanse i politika u BiH za period 2022-2024. godina, koji je Fiskalno vijeće usvojilo 30. 3. ove godine, čekali devet mjeseci iako je Ministarstvo finansija i trezora svoj dio posla završilo u roku. Osim toga, budžet za 2021. godinu nikada nije usvojen, iako je prošle godine u februaru upućen Predsjedništvu BiH“, naglasio je ministar Bevanda.

Navodi da je Ministarstva finansija i trezora BiH u najbržem mogućem roku u datim okolnostima uporedo radilo Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2022- -2024. godina i budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. godinu.

„To su dva obimna i ozbiljna dokumenta na kojima počiva finansiranje institucija BiH i povrat javnog duga. Dakle, Ministarstvo finansija i trezora BiH je imalo težak zadatak i prema tome se  odnosimo  odgovorno, profesionalno i ne podliježemo raznim pritiscima koji su svakodnevni i neosnovani“, rekao je ministar Bevanda.

Na osnovu Ustava i zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH je samo tehnički izvršilac u procesu donošenja proračuna. Nakon što Vijeće ministara usvoji Nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, isti se upućuje ustavnom predlagaču- Predsjedništvu BiH, koje utvrđuje prijedlog Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. godinu, poslije čega ga na konačno usvajanje upućuje na usvajanje Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Globalni okvir fiskalne bilanse i politika u BiH zadao je okvire za budžet institucija BiH za 2022. godinu, koji će iznositi 1.073.600.000 KM od čega su izdvajanje prihoda od indirektnih poreza za nivo BiH  865.500.000 KM, a ostatak su vlastiti prihodi.

V. B.

(NovaSloboda.ba)