Grad Mostar pogoduje za investicije iz oblasti prerađivačke industrije

nor

U svrhu ostvarivanja pogodnosti za investiranje na području Grada Mostara za investicije iz oblasti prerađivačke industrije, Grad Mostar donio je Odluku kojom se utvrđuje pogodnosti investitorima, a koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije koji na području grada Mostara započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekat, saopšteno je iz Gradske uprave Mostar.

Pravo na ostvarenje pogodnosti za investiranje imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje osnovne djelatnosti proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića, duhanskih proizvoda, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala, papira i proizvoda od papira, kemikalija proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata, proizvoda od gume i plastičnih masa,  proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, baznih metala, gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja računara te elektronskih i optičkih proizvoda, električne opreme, mašina i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica i ostalih prevoznih sredstava, te proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija i popravak i instalisanje mašina i opreme i ostale proizvodnje i prerađivačke djelatnosti.

Pogodnosti koje će investitor donošenjem ove Odluke imati odnose se na refundiranje troškova taksa i naknada koje su propisane gradskim odlukama i to taksa na svaku istaknutu firmu za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, gradske administrativne takse i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi, komunalne naknade za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad te refundacija naknade po osnovnu prirodnih pogodnosti – renta zavisi od broja zaposlenih radnika u roku od jedne godine od dobijanja upotrebne dozvole i to: od  1 do 10 zaposlenih iznosi 20 posto, od 11 do 25 zaposlenih iznosi 35 posto, od 26 do 50 zaposlenih iznosi 50 posto, od 51 do 100 zaposlenih iznosi 90 posto  i više od 100 zaposlenih iznosi 99 posto.

Pogodnost investitorima biće realizovana kroz refundaciju od strane Grada Mostara, na ime sredstva uplaćenih po osnovu taksi i naknada u toku realizacije investicije. Investitor da bi ostvario pravo na refundaciju sredstava mora da ima najmanje 50 posto stalno zaposlenih sa područja Grada Mostara.

Komisija na osnovu utvrđenih kriterija, uvidom na mjesto događaja i na osnovu priloženih dokaza, zapisnički će konstatovati ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih taksi i naknada. Osim ispunjenosti uslova, Komisija ima obavezu izvršiti provjeru, putem nadležnih inspekcijskih i drugih organa, posluje li investitor u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta pogodnost mogu koristiti u periodu od 18 mjeseci od dana dobihanja upotrebne dozvole. Investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u periodu od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o zakupu prostora.

Investitor se zahtjevom za korištenje pogodnosti/refundaciju sredstava obraća nadležnoj Službi za privredu, Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. Uz zahtjev za korištenje pogodnosti, investitor treba priložiti dokaze o uplati taksa i naknada, obavještenje o razvrstavanju lica prema klasifikaciji djelatnosti, odobrenje za rad nadležnog gradskog organa, popis broja uposlenih s porezne uprave, aktuealni izvod iz sudskog registra, obavještenje o početku obavljanja djelatnosti upotrebnu dozvolu ili drugi dokaz na osnovu kogaKomisija može procijeniti da se radi o investitoru.

Rješenje o korištenju pogodnosti donosi gradonačelnik Grada Mostara na osnovu prijedloga nadležnog Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove utvrđenog zapisnikom Komisije.

Na osnovu Rješenja i Odjel za finansije i nekretnine izvršiće refundaciju sredstava u roku od 30 dana od donošenja rješenja.

Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove Odluke u nadležnosti je Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. Takođe, jednom godišnje, Gradsko vijeće Grada Mostara biće informisano o realizaciji pogodnosti za investitore iz ove Odluke i njenim efektima u vezi porasta broja zaposlenih.

(NovaSloboda.ba)