Zelena perspektiva Mostara: Počeli radovi na Trimuši

U povodu Evropskog dana parkova, ove godine pod sloganom „Mi smo priroda“, u Mostaru su počeli pripremni radovi za projekat „Revitalizacija urbanih zelenih površina u Gradu Mostaru park šuma na lokalitetu Biskupova glavica – Bijeli brijeg“.

Pripremne radove izvode radnicii gradskih javnih preduzeća Parkova i Komunalnog, uz pomoć pripadnika Oružanih snaga BiH, koji su se stavili na raspolaganje i pokazali kako su spremni raditi na dobrobiti svih građana Mostara.

Kako bi se osigurala sredstva i nastavak radova u ovom projektu, Grad Mostar je aplicirao na više konkursa, s tim da je dio sredstava već osiguran. Novčanu podrđku u realizaciji projekta obećala je ambasada Velike Britanije, kao i lokalni privrednici.

Grad Mostar ima perspektivu postati zeleni grad, odnosno grad prepoznatljiv po zelenim površinama.

Postizanje održivog razvoja, ublažavanje klimatskih promjena i smanjenje gubitka biološke raznolikosti naglašeno kao ključ pri izgradnji održive budućnosti za sve, naglasili su iz WWF Adrije.

Upravo će na Zelenoj agendi za Zapadni Balkan biti naglasak na zajedničkoj šestoj Međunarodnoj konferenciji Parkova Dinarida i organizacija civilnog društva, koju WWF i Parkovi Dinarida organizuju od idućeg utorka, 31. maja, u Sarajevu.

(NovaSloboda.ba)