Vlada HNK-a na Pozitivnu listu stavila 14 novih lijekova

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite usvojila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK-a (Pozitivna lista lijekova HNK), saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Budući da je Ministarstvo obavezno svake godine analizirati listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a, te njen sadržaj usaglašavati s Federalnom listom lijekova, današnjom Odlukom Pozitivna lista lijekova proširuje se za 14 novih generičkih naziva i to: 10 na A listi koje 100 posto finansira Zavod i 4 na B listi, u čijem finansiranju učestvuju i osigurane osobe. Za proširenje Pozitivne liste lijekova, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a osiguraće dodatnih oko 1,500.000 KM. Inače, u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za ovu namjenu planirano je 15.000.000 KM.

Takođe, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvještaja o radu i poslovanju za 2021. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač Hercegovačko-neretvanski kanton i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ”Dr. Safet Mujić” Mostar, Opšte bolnice Konjic i Zavoda za javno zdravstvo HNK-a. Usvojeni izvještaji upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila Informaciju o poteškoćama s kojima je suočen menadžment zdravstvenih ustanova, a u vezi s realizacijom projekata koji se finansiraju kreditom Saudijskog fonda za razvoj. Istaknuto je kako zbog snažnih poremećaja na tržištu nije moguće realizovati sve obaveze planirane sredstvima ovog kredita. U namjerii da ne dođe do zastoja u izgradnji i opremanju Klinike za dječje bolesti SKB Mostar – Pedijatrije, ali i drugih projekata u sve tri kantonalne bolnice, Vlada je imenovala Međuresornu komisiju, koja će, zajedno s menadžmentom zdravstvenih ustanova, putem Vlade pokrenuti proceduru za dobijanje novog kredita kako bi Pedijatrija i svi drugi započeti objekti bili završeni.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, a zbog značajnog povećanja cijene goriva, Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova prevoza za uposlene korisnike budžeta HNK-a, kojom se iznos dnevne naknade uvećava za 20 posto.

Vlada je  donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna budžeta HNKa za 2022. godinu.

Polazeći od činjenice da je potpisan novi Kolektivni ugovor s Nezavisnim sindikatom državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u HNK-u, koji za ovu godinu podrazumijeva povećanje plata za 8 posto, te zbog povećanja troškova prevoza za 20 posto i troškova prijema značajnog broja pripravnika, nužno je pristupiti izradi rebalansa budžeta.

Razlog za to su, takođe,  i promjene na prihodovnoj strani budžeta do kojih će neminovno doći primjenom novoga izmijenjenog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali i zbog poremećaja na tržištu i brojnih poskupljenja.

(NovaSloboda.ba)