Herceg, Opsenica i Faladžić: Vlada HNK-a će u cijelosti finansirati dodatno kreditno zaduženje za tri bolnice u iznosu od 12 miliona KM

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, i Adnan Faladžić, ministar finansija, danas su održali sastanak s direktorima tri bolničke ustanove iz HNK-a: dr. Antom Kvesićem, direktorom SKB Mostar, dr. Zlatkom Guzinom, direktorom Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ i Dženanom Leparom, direktorom Opšte bolnice Konjic, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Na sastanku je razgovarano o poteškoćama s kojima su direktori ovih zdravstvenih ustanova suočeni kada je u pitanju realizovanje projekata koji se finansiraju kreditom Saudijskog fonda za razvitak.

Kazali su kako zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena moraju zatražiti dodatna sredstva kako bi započeti projekti bili realizovani.

Budući da je Vlada na prošloj sjednici, razmatrajući Informaciju resornog ministarstva već bila upoznata o ovoj problematici, na današnjem je sastanku ponovo iskazana spremnost da se hitno preduzmu potrebne aktivnosti za dobijanjem dodatnog kredita u iznosu od 12 miliona KM kako ne bi došlo do zastoja u izgradnji novih i opremanju postojećih kapaciteta u ove tri zdravstvene ustanove.

“Izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar i dogradnja i opremanje novih odjela u Opštoj bolnici Konjic projekti su od izuzetnog značaja za sve građane kantona, te je stoga neupitna naša spremnost da, kao i kod postojećeg kredita, i za novi kredit preuzmemo sve obaveze, o čemu ćemo već sutra na sjednici Vlade donijeti potrebnu odluku i uputiti je u dalju skupštinsku proceduru”, zajedničkije stav predsjednika Hercega i ministara Opsenice i Faladžića.

Direktori Kvesić, Guzin i Lepara zahvalili su predstavnicima Vlade na razumijevanju i iskazanoj spremnosti da se žurno pokrenu potrebne procedure kako bi se za završetak započetih projekata osigurala potrebna sredstva i to: za izgradnju i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar 7,6 miliona KM, za obnovu i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ 3,6 miliona KM, za dogradnju i opremanje novih odjela u Opštoj bolnici Konjic 1,2 miliona KM.

Takođe je zaključeno da predstavnici Vlade i zdravstvenih ustanova do kraja ove sedmice obave sve potrebne razgovore s predstavnicima drugih nivoa vlasti čija je uloga neizostavna za hitno dobijanje novog kredita Saudijskog fonda za razvoj.

(NovaSloboda.ba)