Pet očiju vide više nego dva

Vilini konjici su pravi umjetnici letenja: blistavi insekti izvode odvažne manevre brzinom munje bez okretanja. Ali, kako tačno uspijevaju održati ravnotežu u vazduhu?

Biofizičarka Jane Wang sa Univerziteta Cornell je sada riješila tu misteriju u časopisu “Science”, koristeći složene matematičke modele. U eksperimentima, istraživačica i njen tim ispuštali su ove insekte sa različitih pozicija i snimali njihovo kretanje brzim kamerama. Kao što su kasnije kompjuterske simulacije pokazale, oni se rotiraju oko svoje ose na putu prema dolje zahvaljujući asimetričnom nagibu krila – a onda se rotiraju natrag u ispravan položaj.

 Jedino pitanje koje ostaje otvoreno je: Kako životinje uopšte znaju da moraju korigirati svoju putanju?

“Insekti su opremljeni mnogim senzorima za snimanje njihove orijentacije i kretanja u prostoru”, piše istraživačica.

Na primjer, vilini konjici imaju dva vizuelna sistema: par velikih složenih očiju i tri jednostavna oka koja se nazivaju ocelli. Kada je Wang prekrila njihove oči bojom i ponovila svoje pokušaje, životinje su imale velikih poteškoća da izbjegnu sudar.

“Ovi eksperimenti sugerišu da je vid prvi i najvažniji način da se pokrene refleks ispravljanja konjica”, kaže Wang.

Njihova kombinacija analize kretanja, fizičkog modeliranja i 3D simulacije leta, mogle bi poslužiti ne samo za razumijevanje ponašanja životinja u letu, već i pomoći inženjerima da poboljšaju male leteće mašine i robote.

(welt)

Z. N.

(NovaSloboda.ba)