Arnautović: CIK ovjerio prijave 145 političkih subjekata za učešće na izborima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 145 političkih subjekata za učešće na predstojećim ovogodišnjim Opštim izborima u BiH, od tog broja je 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija.

“Međutim, na glasačkom listiću će biti 137 političkih subjekata, jer ime političke stranke koja samo u okviru koalicije učestvuje na izborima neće biti na listiću. Ovaj podatak je preliminaran, jer ne znamo hoće li svi politički subjekti imati ovjerene i kandidatske liste”, pojasnio je na press konferenciji predsjednik CIK-a Suad Arnautović.

Radi poređenja, na Opštim izborima 2018. godine, učestvovalo je 128 političkih subjekata, od tog broja, 58 stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata.

Redosljed naziva političkih subjekata na glasačkom listiću biće utvrđen žrijebanjem do 21. jula.

Aranutović napominje, pozivajući se na odgovarajuću odredbu Izbornog zakona, da koalicija ima status političke stranke u izbornom procesu od dana ovjere za učešće na izborima do dana ovjere izbornih rezultata. Politička stranke se kao članica ovjerene koalicije ne može povući iz te koalicije sve do ovjere rezultata izbora.

Govoreći o ovjeri kandidatskih listi i prijava kandidata, Arnautović je saopštio da je rok za podnošenje kandidatskih listi počeo danas i trajaće do 4. jula do 16 sati.

CIK je 2018. godine ovjerio oko 7.500 prijava kandidata za učešće na izborima, a ove godine će broj vjerovatno biti i veći, kaže Arnautović.

Kandidat čije je ime na listi mora najkasnije do dana raspisivanja izbora biti upisan u Centralni birački spisak u opštini unutar granica izborne jedinice za koju se kandiduje, a može se kandidovati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici, na bilo kome nivou vlasti, te se prijaviti samo na jednoj listi političke stranke ili koalicije.

Nijedna osoba koja izdržava kaznu za ratne zločine zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, izrečenu pred domaćim ili međunarodnim sudovima, ili je, pak, pod optužnicom a nije se povinovala naredbi da se pojavi pred sudom, ne može imati bilo koju javnu funkciju u BiH, niti se kandidovati na izborima.

U vezi s procesom kandidovanja, CIK skreće pažnju političkim subjektima na izričite odredbe Izbornog zakona BiH, koje obavezuju sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioce, pravobranioce, ombudsmene te zamjenike svih njih, kao i članove sudova, domova, Vijeća za ljudska prava, notare, policijske i državne službenike, generalne revizore u institucijama BiH i njihove zamjenike, guvernere i viceguvernere Centralne banke BiH, pripadnike Oružanih snaga BiH i Obavještajno-sigurnosne agencije, kao i diplomatske i konzularne predstavnike BiH u inostranstvu, da se mogu kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status.

Ako CIK utvrdi da takva osoba nije podnijela ostavku ili postupila prema zakonu koji reguliše njen status, u periodu ovjere kandidature do štampanja glasačkih lisitća, ime te osobe biće uklonjeno s ovjerenih kandidatskih listi. Ukoliko prestup bude utvrđen nakon štampanja glasačkih listća, neće biti dodijeljen mandat ukoliko ga takva osoba osvoji na izborima.

Prema riječima Arnautovića, političkim strankama će sada biti olakšano da dostave Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste putem aplikacije e-kandidati, što je još jedan korak u procesu digitalizacije izbornog procesa.

S obzirom na to da se i pored jasnih uslova propisanih Izbornim zakonom i podzakonskim aktima, dešavaju greške u procesu podnošenja kandidatskih listi, politički subjekti treba da obrate pažnju kako Centralnoj izbornoj komisiji ne bi dostavili nedovoljno popunjene obrasce koje je propisao CIK, a prijavljeni kandidati čija imena budu na kandidatskim listama, treba da dostavljaju tačne podatke.

Obrasce potpisuju ovlaštene osobe čiji je potpis deponovan kod CIK-a.

Na kandidatskim listama moraju biti ispoštovane odredbe o zastupljenosti polova, kao i o propisanom broju kandidata na listama, koji može biti za pet veći od broja mandata koji se dodjeljuju.

CIK obavještava sve političke stranke i koalicije čije su prijave ovjerene da na web-stranici CIK-a, putem aplikacije e-kandidati, elektronski dostavljaju kandidatske liste uz obavezno dostavljanje potpisane i ovjerene dokumentacije i u štampanoj formi.

Ova aplikacija omogućava političkom subjektu da kreira kandidatsku listu u skladu sa zakonom, odnosno upozorava ako kandidat ne ispunjava uslove ili ako nema zakonske zastupljenosti polova među kandidatima.

Aplikacija olakšava posao i CIK-u, pa je Arnautović izrazio posebnu zahvalanost Misiji OSCE-a u BiH za uspostavljanje online portala e-Izbori i aplikacije e-Kandidati.

Putem aplikacije e-izbori, aktivne od 4. maja ove godine, vrši se prijavljivanje birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.

Do sada je nalog elektronski otvorilo 28.099 osoba, a unos završile 21.403 osobe . Obrađeno je do sada 4.587 prijava; usloveispunjava 4.046 birača, a nedostatke u prijavi ima 541 osoba. Iz Njemačke je podatke unijelo 5.103 osoba, iz Švedske 2.653, Austrije 1890, iz Švicarske 1751. U ovom trenutku, kad nije završena obrada prijava, ne može se zaključiti koliko osoba ispunjava uslove za glasanje.

Usporena je obrada prijava birača za glasanje izvan BiH, a to je direktna posljedica neblagovremenog obezbjeđivanja potrebnog novca za izbore u zakonskom roku. Iz navedenih razloga, kasni upošljavanje i obuka dodatnog broja osoba, čiji je angažman potreban zbog kompleksnosti ovih provjera, kaže predsjednik CIK-a.

Od 4. do 15. jula, u saradnji s Misijom OSCE-a, u više bh. gradova će uslijediti obuka za opštinske, gradske izborne komisije, te kao novina, obuka o prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti u izbornom procesu.

Izvodi iz privremenog biračkog spiska biće izloženi do 4. jula ove godine, pa CIK poziva sve birače, ovjerene stranke i medije da dostave primjedbe ako ih imaju u konkretnoj opštini.

Kao najvažniji skup u izbornoj godini, osim samog izbornog dana, Arnautović je na današnjoj press konferenciji najavio za period od 23. do 25. juna na Ilidži konferenciju “Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti integritetu izbora”, čiji učesnici će biti stručnjaci iz pravosudnih institucija, policijskih agencija i CIK-a.

Po Arnautovićevim riječima, CIK je ponosan na postignuti nivo transparentosti u radu.

(Fena)