Upravni odbor UIO BiH usvojio odluku o privremenim koeficijentima za treći kvartal

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je na današnjoj telefonskoj sjednici Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period juli-septembar 2022. godine, saopšteno iz Ministarstva finansija BiH.  

Po ovoj odluci, koja se temelji na krajnjoj potrošnji prema prijavama PDV-a, Federaciji BiH pripašće 61,48 posto prihoda s jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 34,97 posto, dok Brčko distriktu pripada fiksni iznos od 3,55 posto.

Prema ustaljenoj praksi, UIO ima obavezu da, sukladno odredbama člana 5. Pravilnika o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima, izvrši preračun već doznačenih prihoda entitetima u tekućem tromjesečju prema novim privremenim koeficijentima raspodjele.

V. B.

(NovaSloboda.ba)