Osigurana sredstva za dionicu Ovčari-Mostar sjever na Koridoru

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je  Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) (Koridor 5c, dionica Ovčari – Mostar sjever) u iznosu od 300 miliona eura.

Projekat podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice autoputa od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru 5s, a izgradnja autoputa biće podijeljena na dionice Ovčari — Mostar sjever i Mostar sjever — Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj  – Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara.

Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i kreditom  EBRD-a. 

Kredit će biti alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine), s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će, nakon završenih pregovora, dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt ugovora o finansiranju s osnovama za njegovo zaključivanje, sopšteno je iz VM BiH.

V. M.

(NovaSloboda.ba)