U FBiH u maju uvezeno 79.333 tone dizela i 13.542 tone benzina

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda, u Federaciju BiH u maju je najviše uvezeno dizel goriva, 79.333 tone, zatim bezolovnog motornog benzina, 13.542 tonE, te lož ulja ekstra lakog i lož ulja S˂1% 2.470 tone.

Proizvodnja električne energije u FBiH u maju 2022. godine iznosila je 574 GWh, dok je  u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 565 GWh, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statitiku.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 36,9 posto, termoelektrane sa 59,9 posto, a vjetroelektrane sa 3,2 posto. 

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u maju 2022. godine iznosila je 327.714 tona, a u istom mjesecu 2021. godine 332.931 tona.

Proizvodnja lignita u FBiH u maju ove  godine je 150.259 tona, a u istom mjesecu 2021. godine bila je 150.433 tona.

Proizvodnja koksa u maju 2022. godine je 77.637 tona, a u maju 2021. godine 83.749 tona, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statitiku.

(Fena)