Predstavnici Tužilaštva BiH i CIK-a o osiguranju zakonitosti i bezbjednosti izbornog procesa

U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, održan je sastanak v.d. glavnog tužioca Milanka Kajganića, njegovog zamjenika, kao i tužioca Tužilaštva BiH, sa delegacijom Centralne izborne komisije BiH, na čelu sa predsjednikom Suadom Arnautovićem.

Centralne teme sastanka odnosile su se na zakonitost i bezbjednost predstojećeg izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Dužnosnici dvaju institucija, istakli su da se prate sve pojave i dešavanja koje mogu ukazivati na eventualnu ugroženost i nezakonito djelovanje u vezi izbornog procesa, kako u fazi prijava i tekućih priprema za predstojeće Opšte izbore, tako i u nastavku procesa u narednom periodu kada se očekuje intenzivna izborna kampanja kao i sam izborni proces 2. oktobra 2022. godine.

V.d. glavnog tužioca Milanko Kajganić, istakao je da će Tužilaštvo BiH dati punu podršku osiguranju zakonitosti i bezbjednosti izbornog procesa, u svim segmentima iz svoje nadležnosti, kao i da se, u saradnji sa partnerskim institucijama i agencijama za provođenje zakona, već vrše dogovori i potrebne pripremne aktivnosti.

Istakao je da će se insistirati na uspostavljanju mehanizama, koji će građanima i subjektima koji učestvuju u izbornom procesu osigurati  brzo prijavljivanje bilo kakvih nezakonitosti u vezi izbornog procesa, kako u BiH, tako i u inostranstvu, te će se sa partnerskim institucijama dogovoriti mehanizimi brzog reagovanja i dokumentovanja bilo kakvih nezakonitosti i mogućih krivičnih djela povezanih sa izbornim procesom.

Na sastanku je istaknuto da će CIK BiH i Tužilaštvo BiH, zajednički raditi kako bi se spriječile i otklonile sve potencijalne opasnosti ugrožavanja izbornog procesa, a takođe uspostavili i mehanizmi koji će dovesti do efikasnog dokumetovanja i procesuiranja počinilaca krivičnih djela, ukoliko se ista evidentiraju, saopšteno je iz Tužilaštva BiH

M. N.

(NovaSloboda.ba)