Dom naroda PFBiH danas glasa o zabrani izgradnje malih hidroelektrana

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će na sjednici razmatrati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji, kojima se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Ukoliko delegati izglasaju ovaj zakon, biće omogućeno da stupi na snagu budući da ga je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Takođe, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instalisanoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalisane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Evropska komisija.

Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice, takođe, se nalaze izmjene i dopune još nekoliko zakona, među kojima su, Zakon o upravnom postupku i Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH.

Delegati bi se trebali izjašnjavati u formi nacrta o zakonu o sportskim klubovima u FBiH, zakonu o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH i zakonu o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije BiH.

(Fena)