Vlada HNK-a dala saglasnost na kolektivni ugovor doktora medicine i stomatologije

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je, na danas održanoj sjednici, Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK-a kao i uslovima i roku primjene, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

U skladu s postignutim dogovorom predstavnika Vlade i predstavnika Strukovnoga sindikata doktora medicine i stomatologije, na sastanku održanom 1. jula ove godine, pripremljen je Prijedlog Kolektivnog ugovora kojim se osnovna plata, zbog izuzetne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, uvećava za 20 posto. Prema tom dogovoru, u prvoj godini primjene Kolektivnog ugovora, plate će biti uvećane za 10, a u drugoj godini za dodatnih 10 posto, s tim da će Kolektivni ugovor biti zaključen na period od tri godine. Sredstva za finansiranje prava iz Kolektivnog ugovora biće osigurana u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a, budžetu HNK-a, budžetima opština/gradova i u finansijskim planovima zdravstvenih ustanova. Kolektivni ugovor primjenjivaće se počevši od 14. avgusta ove godine.

Vlada je, takođe, na prijedlog Ministarstva građenjaditeljstva i prostornog uređenja HNK-a, usvojila Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga urbanističkoga projekta turističke zone ”Karaotok”, u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK Park prirode ”Hutovo blato” i Prijedlog odluke o provođenju urbanističkoga projekta, te ih uputila u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je kako prostorni razvitak PP-a Hutovo blato počiva na dva osnovna cilja: očuvanje biološke stabilnosti, ekološke raznolikosti i posebnosti područja Parka prirode i korištenje resursa u skladu s mjerama zaštite i očuvanja Parka.

Cilj izrade Urbanističkog projekta je utvrditi urbanističko-tehničke uslove za izgradnju i uređenje prostora, kako bi što prije bili stavljeni u funkciju posjetilaca. Urbanističkim projektom ”Karaotok” urađena je analiza, valorizacija i planiranje razvoja prostora u obuhvatu ovoga projekta, prostora koji se  nalazi u zoni korištenja i nominalno je namijenjen za razvoj turizma. Osnovna funkcija turističke zone je prihvat, informisanje i edukacija posjetilaca, pružanje ugostiteljskih i servisnih usluga, te kontrola kretanja posjetilaca na području Parka prirode ”Hutovo blato”. Time ovaj prostor treba tretirati kao primarnu lokaciju u obuhvatu Parka prirode, namijenjenu za smještaj edukativno-obrazovnih, sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja, kapacitiranih u skladu s načelima održivoga razvoja zaštićenih područja.

(NovaSloboda.ba)