Novim kolektivnim ugovorom ispunjeni zahtjevi ljekara i stomatologa u HNK-u

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg danas je, u ime svih poslodavaca u zdravstvenomu sistemu HNK-a, s predsjednikom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK-u dr. Borisom Matićem, u prisustvu zamjenika predsjednika Sindikata dr. Elvedina Habibije, potpisao novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK-a.

U skladu s postignutim dogovorom, pripremljen je Kolektivni ugovor, kojim je predviđeno povećanje osnovne plate za ukupno 20 posto u dva koraka, i to na početku prve godine primjene Kolektivnoga ugovora 10  i dodatnih 10 posto na početku sljedeće godine, s tim da je Kolektivni ugovor zaključen na period od tri godine.

”Tokom razgovora koje smo vodili s predstavnicima sindikata, iskazali smo puno razumijevanje i uvažili činjenicu da se radi o poslovima koji zahtijevaju izuzetnu odgovornost za život i zdravlje ljudi te, uprkos složenim finansijskim uslovima, ponudili model povećanja plata koji su predstavnici sindikata, takođe, razumijevajući ukupno stanje, prihvatili. Koristim priliku, svim učesnicimaa u ovomu procesu koji je doveo do današnjeg čina potpisivanja Kolektivnoga ugovora čestitati i iskreno zahvaliti. Takođe, s punom odgovornošću želim istaći kako je ova Vlada, u duhu jednoga iskrenog i potpunog socijalnog dijaloga, tokom cijelog mandata jasno pokazala i posvjedočila vrlo izraženo razumijevanje za ulogu svih zdravstvenih radnika. Ulagali smo i ulažemo u izgradnju novih zdravstvenih objekata, poput nove zgrade Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar, pomagali i pomažemo sve naše zdravstvene ustanove, kontinuirano poboljšavajući i njihov materijalni status i uslove rada. S obzirom na to da smo ponovo u vremenu kada svjedočimo povećanju broja zaraženih koronavirusom, ali i posljedicama niza globalnih izazova druge vrste, i danas se želim zahvaliti na svemu što su naši ljekari i cjelokupno zdravstveno osoblje učinili kako bismo se lakše nosili sa svim nedaćama koje nam je pandemija donijela”, kazao je predsjednik Herceg.

„Zahvalni smo Vladi HNK-a jer je postignutim dogovorom potvrđeno da cijene naš rad i odgovornost koju naš posao nosi. Osim toga, a budući da živimo u vremenu u kome cijene životnih potrepština svakodnevno poskupljuju, prenosim vam zadovoljstvo naših članova postignutim dogovorom o povećanju plata i drugih materijalnih i nematerijalnih prava regulisanih ovim ugovorom”, poručio je sindikalni čelnik Boris Matić.

Inače, sredstva za finansiranje prava iz Kolektivnog ugovora koji će se početi primjenjivati od 14. avgusta tekuće godine, biće osigurana u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a, budžetu HNK-a, budžetima opština i gradova, te u finansijskim planovima zdravstvenih ustanova.

(NovaSloboda.ba)