Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Broj nezaposlenih krajem juna manji za 904 ili 0,25 posto

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine dostavila je mjesečni „Statistički pregled stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini sa stanjem na dan 30.6.2022″.

Na dan 30. juni 2022. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo 359.607 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je manji za 904 osobe ili 0,25 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 208.006 ili 57,84 posto su žene. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u BiH je manja za 34.174 osobe ili 8,68 posto. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 43.281 osoba ili 10,74 posto.

Nezaposlenost je smanjena u Republici Srpskoj za 1.319 osoba (1,93 posto), dok je povećana u Federaciji BiH za 343 osobe (0,12 posto) i u Brčko distriktu BiH za 72 osobe (1,35 posto).

U junu je brisano ukupno 21.081 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od kojih su  9.790 žene. Od tog broja zaposleno je 9.765 osoba, od kojih 4.864 žene. Istovremeno je za 9.245 osoba prestao radni odnos, od kojih su 4.864 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.919 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2022. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 844.792, a od toga je 376.152 žene. U odnosu na april 2022. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za maj 2022. godine iznosila je 29,9 posto i u odnosu na april 2022. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

(Fena)