ZZO HNK-a: Ostvareni prihodi viši od planskog prosjeka

Članovi Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNk-a razmatrali su i usvojili Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, potrošnji lijekova, potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, upućivanju na liječenje izvan HNK,-a refundiranju troškova za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje, provedenim postupcima javne nabave, izvršenju Finansijskog plana Zavoda i provođenju aktivnosti iz Plana provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH, Odluku o imenovanju prvostepene i drugostepene ljekarske komisije za upućivanje na liječenje izvan HNK-a, Pravilnik o sistemu, ovlaštenjima i načinu rada Ljekarske komisije za upućivanje osiguranih osoba Zavoda na liječenje izvan HNK-a i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju troškova liječenja, nabavke lijekova, medicinskih sredstava i specifičnih ortopedskih pomagala.

Poboljšanje epidemiološke situacije i pojačane kontrole koje provodi Zavod rezultirale su padom broja refundiranih doznaka za privremenu spriječenost za rad do i preko 42 dana za 31 posto (904 doznake manje) i padom refundiranih finansijskih sredstava od 14,3 posto, odnosno 153.546 KM u prvom polugodištu 2022. godine u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvoj polovini 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, troškovi Zavoda za finansiranje lijekova s Liste lijekova uvećan je za 6,2 posto, ili 414.221 KM. Ključni razlog povećanja troškova je uvođenje u terapiju novih lijekova koji su na Listu lijekova uvršteni 1.9.20021. godine. Riječ je o lijekovima za liječenje imunoloških bolesti, epilepsije, astme i hronične opstruktivne plućne bolesti, te lijekovi za regulaciju grušanja krvi.

Iz izvještaja o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, u 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine, primjetan je rast ukupnog broja realizovanih odobrenja za 26,1 posto, rast broja korisnika za 20,8 posto i rast utrošenih finansijskih sredstava za 34,3 posto.

Porast potrošnje pomagala rezultat je porasta broja novooboljelih osiguranika, isteka roka trajanja određenih pomagala i mogućnost realizacije novih pomagala, te normalizacije režima rada i prijema osiguranika u bolnicama, a posebno normalizacija režima rada kod operativnog dijela usluga.

Najveći indeksni rast potrošnje bilježi se kod pomagala kao što su totalna endoproteza kuka – bezcementna, senzor za mjerenje šećera u krvi za osobe do 26 godina, aparat za pojačanje sluha za osobe od 26 godina, neurološka kolica za osobe od 18 godina po mjeri, intraokularna leća za operaciju katarakte – savitljiva, potkoljena proteza za osobe od 26 godina.

Rezultati analize podataka za liječenja provedena izvan HNK-a, u periodu 1.1.2022. do 30.6.2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine ukazuju na povećanje ukupnih troškova za 58 posto, odnosno 271.700 KM i porast broja uputnica za 16,78 posto (69 uputnica više). Nastala povećanja prouzrokovana su određenim brojem dugotrajnih i složenih liječenja, porastom broja oboljelih od bolesti probavnog sistema, porastom broja oboljelih od zaraznih i parazitnih bolesti, te i dalje najvećim porastom broja oboljelih od bolesti iz grupe tumora.

Kada je riječ o refundiranju troškova biomedicinski pomognute oplodnje, u posmatranom periodu, Stručna služba Zavoda zaprimila je ukupno 40 zahtjeva (6 zahtjeva manje u odnosu na isti period prethodne godine), a Ljekarska komisija  odobrila je 36 zahtjeva. Ukupno refundirana sredstva za posmatrani period tekuće godine iznose 71.185 KM, što je 18 posto od ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu za ovu namjenu. 

Nakon svih navedenih izvještaja, članovi Upravnog vijeća razmatrali su i usvojili Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za period 1.1. do 30.6.2022. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici, u prvom polugodištu 2022. godine, iznose 81,483.254 KM, što je 4,36 posto više od planskog prosjeka. u što je uključen i prihodi od redovne distribucije markice osiguranja za cijelu godinu (50 posto prihodovanih sredstava od markice osiguranja pripada drugoj polovini godine).

Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdaci u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 70,852.987 KM, što je 2,73 posto niže od planskog prosjeka. Ostvareni višak na rashodovnoj strani, odnosno izvršenje rashoda biće na planiranom nivou, a sukladno Planu javnih nabavki i projektnim planovima.

Poređenjem ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, finansijski rezultat izvršenja Finansijskog plana Zavoda, u prvom polugodištu 2022. godine, je pozitivan u iznosu od 10,630.268 KM.

Takođe, članovi Vijeća dali su saglasnost na jedan pravilnik i dvije odluke direktora Zavoda i to Odluku o imenovanju Prvostepene ljekarske komisije za upućivanje na liječenje izvan HNK-a, Odluku o imenovanju Drugostepene ljekarske komisije za upućivanje na liječenje izvan HNK.a i Pravilnik o sastavu, ovlaštenjima i načinu rada Ljekarske komisije za upućivanje osiguranih osoba Zavoda na liječenje izvan HNK-s.

(NovaSloboda.ba)