Poslanici Skupštine HNK-a o rebalansu budžeta

U novoadaptiranoj zgradi, danas će se održati sjednica Supštine HNK-a.

Pred poslanicima će se naći Prijedlog izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2022. godinu (utvrđen po skraćenom postupku), Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju budžeta HNK za 2022. godinu (utvrđen po skraćenom postupku), Prijedlog Zakona izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-u, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-aa 2022. godinu, Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK-u i Prijedlog Zaključaka o stanju u oblasti šumarstva na području HNK-a.

(NovaSloboda.ba)