Devizne rezerve na kraju juna za 0,5 posto manje nego u maju

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju juna iznosile su 15,9 milijardi KM i blago su se smanjile za 72,4 miliona KM ili 0,5 posto u odnosu na maj.

Devizne rezerve na godišnjem nivou veće su za 1,72 milijarde KM ili 12,1 posto, objavila je Centralna banka.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju juna iznosili su 21,7 milijardi KM i veći su za 144,3 miliona KM ili 0,7 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 85,3 miliona KM ili 0,8 posto, privatnih preduzeća za 75,1 milion KM ili 0,8 posto, te ostalih domaćih sektora za 10 miliona KM ili šest posto.

Smanjenje kredita zabilježeno je kod vladinih institucija za 8,8 miliona KM ili 0,8 posto i nefinansijskih javnih preduzeća za 17,4 miliona KM ili 3,5 posto.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u junu iznosila je 4,4 posto, nominalno 907,1 milion KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 566,5 miliona KM ili 5,6 posto, privatnih preduzeća za 383,3 miliona KM ili 4,4 posto, te ostalih domaćih sektora za 35,5 miliona KM ili 24,9 posto.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 59,9 miliona KM ili 5,2 posto, te nefinansijskih javnih preduzeća za 18,3 miliona KM ili 3,6 posto.

(Srna)