Građani Mostara ponovo jednoglasno rekli ne igradnji mHe na Bunskim kanalima, čelnici grada nisu se pojavili

Neformalna grupa građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ juče je, zajedno sa ostalim ekološkim udruženjima i preko 100 okupljenih građana Mostara na javnoj raspravi o prijedlogu izmjena postojećeg Prostornog plana Grada Mostara, jasno ukazala da je protiv izgradnje mHE na Bunskim kanalima. Taj spomenik prirode se može zaštititi brisanjem mHE sa tog lokaliteta iz trenutnog Prostornog plana Grada Mostara što je potrebno što prija učiniti.

„Mi smo ponovo izrazili podršku tome što su konačno usvojeni naši dugogodišnji zahtjevi odnosno što je ovim Izmjenama I dopunama Prostornog plana Grada Mostara  predviđeno brisanje mHE Buna l I Buna ll na lokalitetu spomenika prirode na rijeci Buni – Bunski kanali.

Osim toga, podsjetili smo na to je prostorno-planskom dokumentacijom Hercegovačko-nerevanskog kantona i Federacije BiH lokalitet Bunskih kanala označen kao zaštićeno podučje na kme nije dozvoljena gradnja, te da u skladu sa tim podržavamo prijedlog novog Prostornog plana Grada Mostara koji će po ovom biti pitanju usklađen sa prostorno-planskom dokumentacijom Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

Nedopustivo je da se gradonačelnik i rukovodstvo Gradskog vijeća nisu pojavili na javnoj raspravi“, ističe Miroslav Barišić, predstavnik neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Takođe, građanski aktivisti su opreza radi, predložili da i u tekstualnom dijelu Nacrta dokumenta još jednom bude utvrđeno brisanje ovih mHE, jer iako isto proizilazi iz priloga, bilo bi poželjno da je obuhvaćeno i tekstualnim dijelom.

Predstavnici neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ su pred pojedinim gradskim vijećnicima, predstavnicima investitora dodatno naglasili da je 7.7.2022. godine Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji predviđa zabranu planiranja i izgradnje novih malih hidroelektrana u FBiH (objekti do 10 MW), a brisanje mHE Buna I i II iz Prostornog plana Grada Mostara je u skladu sa nedavno usvojenim zakonskim odredbama.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara, su u decembru prošle godine usvojili zaključak kojim se mHE na Bunskim kanalima trebaju brisati iz Prostornog plana Grada Mostara. U junu ove godine, Gradsko vijeće je, nakon što su predstavnici neformalne grupe građana “Stop izgradnji mHE na Buni“ uputili građansku inicijativu za Izmjenu Prostornog plana Grada Mostara koji je trenutno na snazi, bez da se čeka usvajanje novog Prostornog plana, usvojilo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna postojećeg Prostornog plana pšđtine Mostar.

(NovaSloboda.ba)