Program ranog otkrivanja raka dojke u HNK-u se nastavlja

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada HNK-a donijela je odluku o nastavku  provođenja kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za naredne četiri godine.

Kantonalni program ranog otkrivanje raka dojke 2019.-2022. godina prvi je takav program koji se počeo provoditi u BiH. Program se temelji na evropskim smjernicama za osiguranje kvaliteta probira (skrininga) i dijagnostike raka dojke. Implementacija programa započela je u januaru 2019. godine i bila je prekinuta za vrijeme pandemije COVID -19, sukladno tadašnjim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o zaustavljanju svih preventivnih programa.

Čim su se stekli sigurni epidemiološki uslovi i narijed navedene zabrane prestale vrijediti, ponovo su otpočete aktivnosti provođenja kantonalnog programa. U nastavku programa, od 1.1. -30.6.2022. godine, otkriveno 18 pozitivnih nalaza.

U periodu od juna 2019. godine početka pandemije i obustave Programa (mart 2020. godine), te od 1.1.2022.-30.6.2022. godine, otkriveno je ukupno  35 pozitivnih nalaza.

Otkrivanje promjena u ranoj fazi bolesti značajno utiče na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost, značajno utiče na kvalitetu života žena oboljelih od raka dojke i znatno smanjuje troškova liječenja. Sve ovo nedvojbeno potvrđuje potrebuitost i ekonomsku opravdanost provođenja Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i u naredne četiri godine (2023.-2026. godina).

Kako su kazali iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ/K,sve zdravstvene ustanove koje su uključene u provedbu programa iskazale su spremnost za daljnjim sudjelovanjem u istom.

„Ponovno pozivamo sve žene s područja HNK-a, starosni dobi od 45 do 69 godina, bez obzira jesu li zdravstveno osigurane da se odazovu pozivu na preventivni pregled, koji je potpuno besplatan, a pozivnice za mamografski pregled dobiće na kućnu adresu“, navode iz ZZO HNK-a.

Osim ovog preventivnog programa, u HNK-u se provodi i  program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti, koji će se kontinuirano  nastaviti i u narednim godinama.

Takođe, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada HNK-a je usvojila i Program automatizovane platforme za dijagnostiku pacijenata s moždanim udarom. U toku su aktivnosti u vezi osiguranja uslova. kako bi provođenjeovoga programa otpočelo već u ovoj godini.

Usvajanjem navedenih programa, Vlada HNK-a je iskazala nedvojbenu opredijeljenost za preventivno djelovanjena zdravstvenu zaštitu stanovnika ovog kantona, jer preventivni pregledi i rana dijagnoza bolesti spašavaju živote, podižu nivo kvaliteta života i uveliko smanjuju troškove daljeg liječenja.

Uvažavajući zaključak Skupštine HNK-a, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a će iduće i svih narednih godina  predlagati nove preventivne programe sukladno analizi i ocjeni zdravstvenog stanja u HNK-u.

(NovaSloboda.ba)