Nadležne institucije i agencije angažovane na osiguranju integriteta izbornog procesa

Nadležne institucije i agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini preduzele su niz aktivnosti na planu osiguranja zakonitosti i zaštite integriteta izbornog procesa, uključujući i brojne bezbjedonosne aspekte, a sve radi kreiranja uslova za nesmetano provođenje predstojećih Opštih izbora.

Njihova zajednička ocjena je da je preduzeto sve u skladu s nadležnostima, te da su svi raspoloživi kapaciteti maksimalno angažovani kako bi izbori protekli u najboljem redu, te kako bi preduprijedili bilo kakvu naznaku ometanja izbornog procesa.

U vezi s tim, a na inicijativu Centralne izborne komisije BiH i Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u BiH vezanih za provođenje Opštih izbora 2022. godine, koju je formiralo Ministarstvo bezbjednosti BiH, u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH  (DKPTBiH) formiran je Operativni štab akcije „Opšti izbori 2022“, zadužen za bezbjedonosne aspeke izbornog procesa u BiH.

U tom štabu participiraju predstavnici Ministarstva bezbjednosti BiH, DKPT-a BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije (OSABiH)  i CIK-a BiH, kao i entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, te Policije Brčko distrikta BiH, sa zadatkom da koordiniraju aktivnosti svih policijskih agencija u BiH na očuvanju sigurnog ambijenta u toku cjelokupnog izbornog procesa.

Istovremeno, izvršene su određene organizacione pripreme radi preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji kako bi bili osigurani optimalni uslovi za provođenje Opštih izbora, a na planu osiguranja zakonitosti i integritateta izbornog procesa angažovano je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao i sva kantonalna i okružna tužilaštva, koji će organizovati dežurstva na dan izbora – 2. oktobra.

Uz to, definisana su striktna zaduženja u skladu s nadležnostima i djelokrugom svih aktera uključenih u osiguranje izbornog procesa,  koji u kontinuitetu vrše prikupljanje informacija od značaja za bezbjednost izbornog procesa.

Kako je Feni ranije rečeno iz DKPT-a BiH, odnosno Operativnog štaba akcije „Opšti izbori 2022“, u istom kontekstu osigurana je i međuagencijska razmjena obavještajnih podataka i informacija.

Iz Direkcije napominju da, za sada, nema obavještajnih informacija koje ukazuju na konkretne namjere, aktivnosti i prikrivene planove organizacija, grupa ili pojedinaca, koje bi bile usmjerene na direktno ili indirektno ugrožavanje samog izbornog procesa.

Iz DKPT-a BiH, istovremeno, podsjećaju da su u međuvremenu izvršene završne pripreme na planiranju mjera osiguranja izbornog procesa, dan uoči izbora i neposredno na dan izbora 2. oktobra, te da sve aktivnosti koje provode policijske agencije idu planiranom dinamikom.

Tako je DKP BiH, u saradnji sa policijskim agencijama, bila angažovana na pratnji transporta/dostave osjetljivog glasačkog materijala na relacijama od Skladišta CIK-a BiH lociranog u Istočnom Sarajevu do gradova i opština u Bosni i Hercegovini, a sačinjeni su i planovi povrata osjetljivog glasačkog materijala na relacijama od gradova i opština do Skladišta CIK-a što će početi dan nakon izbora, tačnije 3. oktobra u 07.00 sati.

Uz to, policijske agencije su u zonama svoje odgovornosti, ostvarile saradnju sa opštinskim izbornim komisijama, te sa predsjednicima i članovima biračkih odbora, a sve radi osiguranja izbornog procesa i održavanju javnog reda i mira na dan glasanja.

Na dan izbora, u nedelju, 2. oktobra počevši od 07.00 sati u Situacionom centru DKPT-a BiH stalno će zasjedati u punom sastavu Operativni štab akcije ‘Opšti izbori 2022’, čime će se osigurati razmjena svih bezbjedonosnih informacija u vezi provođenja Opštih izbora, kao i objedinjavanje i blagovremeno izvještavanje CIK-a BiH.

Kako je iz Tužilaštva BiH ranije najavljeno, ovo je tužilaštvo u stalnim kontaktima s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) i CIK-om BiH, a u vezi s koracima koje preduzima na osiguranju integriteta i zakonitosti izbornog procesa, uključujući i aktivnosti koje će biti realizirane na sam dan Opštih izbora u BiH, 2. oktobra.

U tom su pogledu određene kontakt-tačke, za komunikaciju između institucija, te osigurani dežurni tužioci i telefoni za prijavu bilo kakvih nezakonitosti povezanih sa izbornim procesom.

Kako je iz OSA-e BiH ranije rečeno, ova je agencija je u međuvremenu poduzela neophodne korake kako bi zaštitu informaciono-komunikacionih sistema podigla na viši nivo, te ranije obavijestila institucije u Bosni i Hercegovini o mogućim nezakonitim radnjama u cyber-prostoru, kao i o mjerama prevencije.

Na planu osiguranja zakonitosti i integriteta izbornog procesa, snažno je angažovana i SIPA, iz koje je Feni rečeno kako u saradnji s partnerskim institucijama i agencijama preduzima mjere iz vlastite nadležnosti, te da je  s tim u vezi u sklopu ove policijske agencije formiran Operativni tim „Opšti izbori 2022“.

U skladu s nadležnostima, na realizaciji  mjera i aktivnosti u sklopu osiguranja uslova za nesmetano odvijanje izbornog procesa u BiH, angažirana je i Federalna uprava policije (FUP), koja, također, djeluje u koordinaciji s Operativnim štabom akcije „Opšti izbori 2022.“.

Policijski službenici FUP-a su, u koordinaciji s DKPT-om BiH i SIPA-om, u međuvremenu izvršili KDZ-pregled prostorija u ‘Zetri’ koje će će biti u funkciji glavnog centar za brojanje glasova, a njeni pripadnici će u periodu prije i za vrijeme rada tog centra vršiti njegovu operativnu i tehničku zaštitu.

Shodno zaključcima Operativnog štaba akcije ‘Opšti izbori 2022’ i Operativnog plana aktivnosti provođenja Općih izbora, FUP je zajedno s DKPT-om BiH od 25. septembra angažovan na pratnji osjetljivog glasačkog materijala prema Planu dostave od skladišta CIK-a BiH u Istočnom Sarajevu do gradova i opština u Bosni i Hercegovini.

Kako je već rečeno, na osiguranju izbornog procesa u BiH angažovana su i entitetska, odnosno kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, čiji će pripadnici, između ostalog, biti angažovani na biračkim mjestima tokom provođenja izbora, ali i na obavljanju redovnih poslova i biti na usluzi građanima.

U tom su kontekstu najavljene i određene preraspodjele radi optimiziranja raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.

(Fena)