Rekonstrukcija saobraćajnice u Rodoču, dionica Čekrk-križanje za Aluminij

Grad Mostar, kao naručilac i „KTM Brina“ – JV KTM BrinaRINA & Građevinar iz Posušja, kao izvođač radova, potpisali su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji saobraćajnice u Rodoču, dionica Čekrk-križanje za Aluminij – l faza.

Projektnu dokumentaciju izradila „Geo-Data“ d.o.o iz Mostara.

Ukupna vrijednost radova iznosi 1,339.794 KM, s PDV-om, 1,.567.559 KM. Rok za izvođenje radova je 45 dana od uvođenja izvođača radova u posao.

Garantni rok za izvedene radove je dvije godine, a rok za rasvjetna tijela, koja će biti ugrađena, iznosi pet godina.

(NovaSloboda.ba)