Ekološko udruženje „Majski cvijet“: Zaustaviti odlaganje otpada u našim rijekama!

Ekološko udruženje „Majski cvijet“ sa Bune, koje je organizovalo odvoz preko 15.000 komada PET ambalaže na reciklažu u Sarajevo, upozorava javnost i sve nadležne institucije u Bosne i Hercegovine da za problem PET otpada što hitnije nađu prikladno zakonsko rješenje otkupa po (1) komadu kako bi motivisali stanovništvo da taj otpad ne bacaju u naše rijeke. Ističu da zagađenje i opasnost koja prijeti zbog velike količine otpada koji se nalazi u našim rijekama predstavlja opasnost po život ljudi biljnog i životinjskog svijeta.

„Država Bosna i Hercegovina mora da se zauzme za životnu sredinu i zdravlje svojih stanovnika, te učini sve da ne dođe do adekvatnog rješenj za ovu oblast otpada. Ekološke organizacije Bosne i Hercegovine su se okupile oko jednog cilja da zaštite okoline u BiH , i daju podršku lokalnim zajednicama i organizacijama koje se bore protiv štetnih aktivnosti, poput ovog primjera. Mi nastavljamo našu borbu na terenu protiv nelegalnog odlaganja otpada našim rijekama a Grada Mostara i komunalnu inspekciju upozoravamo da pojača svoje aktivnosti na terenu i da protiv vandala, koji rade protivzakonito, pokrenu krivične prijave u ostvarenju svog cilja“, stoji u saopštenju Ekološkog udruženja „Majski cvijet“ sa Bune.

Ovaj projekat realizovan je uz finansijsku podršku WWF-a.

(NovaSloboda.ba)