Sa stranica stare štampe: Malerozni ljubavnik, 1925. godine

U časopisu Vreme, od 18. aprila 1925. godine objavljen je jedan tekst iz Mostara, o boli zbog neuzvraćene ljubavi.

“Malerozni ljubavnik: Mostar, 17. aprila.

Prekjuče, baš dok je hodža sa džamije navijao neke orijentalne arije, pozivajući verne na molitvu, u Branovcu ulici, (Brankovac, op.autora), kraj starih turskih otvorenih vrata vodio se živ i zanimljiv razgovor između garavuše Sultanije Muftić i dvadesetpetogodišnjeg momka Mehmeda Kajmakovića. Mehmed je uveravao Sultanu u svoju veliku ljubav i u svoju rešenost da samo nju i nijednu drugu neće uzeti za ženu i to odmah čim Ramadan prođe. Na te Mehmedove reči lepa Sultanija grohotom se nasmejala i nazvala Mehmeda magarcem i budalom. Te reči pale su kao olovo na zaljubljeno srce Mehmedovo, te on raspali štapom po lepoj glavi Sultanijinoj. Sultanija poviče od bola, te dotrči reonski stražar, koji joj pruži prvu pomoć, a Mehmeda otera u zatvor.”

(Vreme)

Fotografija: Brankovac, cca 1925. godine.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)