Počeli preventivni pregledi slabovidnosti u mostarskim vrtićima

Preventivni pregledi na slabovidnost, koji se provodi u svim vrtićima u Federaciji BiH u sklopu projekta “Pregledaj-progledaj”, a koju provodi Zavod za javno zdravstvo FBiH, krenuli su danas u mostarskim vrtićima.

Klinika za očne bolesti SKB-a Mostar jedna je od implementatora uključenih u projekt “Pregledaj-pogledaj” i stručno osoblje spomenute klinike provodi skrining vida kod vrtićke djece.

Tako su danas djeca vrtića “Zvončić” imali priliku prvi na području Mostara pregledati svoj vid.

Tom prilikom, doc. dr. sc. Ivan Merdžo s Klinike za očne bolesti SKB-a Mostar kazao je kako je cilj ovakvih pregleda rano otkrivanje poremećaja vida, a time i sprječavanje slabovidnosti.

“Ovim projektom Zavoda za javno zdravstvo FBiH obuhvaćena su sva djeca u dobi 4 i 5 godina u svim vrtićima u Federaciji BiH i na taj način možemo na vrijeme otkriti nekakve greške u vidu koje se daju ispraviti, jer je ključno rano prepoznavanje”, kazao je dr. Merdžo.

Po njegovim riječima, spomenuti projekat će se provoditi dok sva djeca ne budu pregledana.

“Mi imamo pod našom nadležnošću 1.500 djece, a brojke za Federaciju su puno veće. Dakle, dok sva djeca odgovarajuće dobi ne budu pregledana biće projekt provođen”, pojasnio je.

Pozvao je roditelje djece koja ne pohađaju vrtiće u dobi od 4 i 5 godina da se jave u SKB Mostar kako bi i oni obavili kontrolu vida.

“Ako se neke stvari na vrijeme otkriju, imamo još dosta prostora da korigujemo te greške kako bi se vid adekvatno razvijao na nivou centralnog nervnog sistema. Neke stvari ako se kasno otkriju ne možemo ih, nažalost, više ispraviti”, poručio je dr. Merdžo.

Do sada su zaposlenici Klinike za očne bolesti SKB-a Mostar samoinicijativno na području grada volonterski obilazili vrtiće i kontrolirali vid kod djece, a sada se uključio Zavod za javno zdravstvo FBiH i ovom se problemu pristupa sistematski u cijeloj Federaciji BiH.

Što se tiče dobijenih rezultata, dr. Merdžo je rekao kako djeca u Mostaru ne odstupaju previše od evropskog prosjeka.

“Imate određenu učestalost kratkovidnosti i drugih reflektivnih grešaka, ali ta bi bila najčešća, i to je ono što je značajno otkriti na vrijeme i ispraviti određeni stupanj strabizama, dakle škiljavosti kada oči nisu u pravilnom položaju i to je isto nešto što treba adekvatno tretirati. To bi bile najčešće anomalije koje se nalaze u toj dobi”, rekao je Merdžo.

Još jednom je pozvao roditelje da se uključe u projekat, odnosno da dopuste pregled vida kod svoje djece, kako bi se eventualne uočene nepravilnosti na vrijeme ispravile.

Inače, projekat preventivne kontrole vida kod djece vrtićkog uzrasta podstakla je Svjetska zdravstvena organizacija, koja je 1995. godine definisala vid kao osnovno pravo svakog čovjeka. Tada je pokrenuta globalna inicijativa za smanjenje preventabilnog vida, a države su pozvane da lokalnim akcijama podrže globalnu inicijativu.

(Fena)