ZZO HNK-a: Opao broj refundiranih doznaka za privremenu spriječenost za rad

U proteklih devet mjeseci za potrebe refundiranja doznaka za privremenu spriječenost za rad do i preko 42 dana, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a utrošio je 1,363.570 KM. Pojačane kontrole koje provodi Zavod i poboljšanje epidemiološke situacije rezultirali su padom broja refundiranih doznaka za privremenuspriječenost za rad do i preko 42 danaza27,3 posto (1.072 doznake manje) i padom refundiranih financijskih sredstava od 11,4 posto, odnosno 174.593 KM manjeu odnosu na isto razdoblje prethodne godine, saopšteno je sa sjednice Upravnog vijeća ZZO HNK-a.

Uprkos poboljšanju epidemiološke situacije i smanjenju broja izolacija za 71,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (976 doznaka manje) i dalje na prvom mjestu, po broju refundiranih doznaka, nalazi se dijagnoza Z20 – Izloženost ili kontakt s zaraznim bolestima, što je direktna posljedica koronavirusa.

Kada je riječ o potrošnji lijekova, u proteklih devet mjeseci u odnosu na isti period 2021. godine, broj propisanih recepata povećan je za 0,4 posto ili 3.516 recepata više, a ukupan utrošak sredstava za financiranje lijekova uvećan je za 5,4 posto, odnosno  545.631 KM. U proteklih devet mjeseci, osiguranicima je propisano 2,219.446  KM (20,9 posto od ukupne potrošnje) novih lijekova, koji su na listu uvršteni 2019. i 2021.godine, što je 898.844 KM ili 68 posto više već u istom periodu 2021. godine. Zavod očekuje dalji porast propisivanja novih lijekova i njihovog  udjela od najmanje 25 posto od ukupne potrošnje. Novi lijekovi, koji se nalaze na listi dvije godine, uključujući i šest novih lijekova iz prošle godine (lijekovi za imunološke bolesti, epilepsije, astme i kronične opstruktivne plućne bolesti, te lijekovi za regulaciju grušanja krvi), nisu propisivani u punom intenzitetu radi otežanog pristupa osiguranika porodičnim ljekarima usljed loše epidemiološke situacije u prvom dijelu godine.

Potrošnja ortopedskih i drugih pomagala, u 2022. godini u odnosu na isti period 2021. godine, uvećana je za 18,4 posto realizovanih odobrenja, 10,8 posto je povećan broj korisnika, a nivo utrošenih finansjskih sredstava povećan je za 24,1 posto.

Porast potrošnje ortopedskih i drugih pomagala rezultat je porasta broja novooboljelih osiguranika, isteka roka trajanja određenih pomagala i mogućnosti realizacije novih pomagala, te normalizacije režima rada i prijema osiguranika u bolnicama, a posebno normalizacija režima rada kod operativnog dijela usluga. Najveći porast potrošnje zabilježen je kod pomagala kao što su: totalna endoproteza kuka-bezcementna, senzor za mjerenje šećera u krvi za osobe do 26. godina, neurološka kolica za osobe od 18. godina po mjeri, intraokularna leća za operaciju katarakte – savitljiva.

Rezultati analize podataka za liječenja provedena izvan HNK-a, u periodu od 1.1. do 30.9.2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine, ukazuju na povećanje ukupnih troškova za 31,1 posto, odnosno 214.651 KM i porast broja uputnica za 6,8 posto (44 uputnice više). Ukupno povećanje troškova liječenja izvan HNK-a generisano je kroz grupu Tumori C00-D48, gdje se kontinuirano povećava broj oboljelih osiguranika, a pojedinačna liječenja, dijagnostičke pretrage (PET/CT) i patohistološke analize iziskuju značajna finansijska sredstva.

Članovi Upravnog vijeća razmatrali su i usvojili Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za period od 1.1. do 30.9.2022. godine. Ukupni prihodi u periodu januar-septembar 2022. godine ostvareni su u iznosu od 122.722.779 KM, što je 5,70 posto više od planskog prosjeka, u što je uključen i prihod od redovne distribucije premije osiguranja za cijelu godinu.  

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 105.426.888 KM što je 5,67 posto niže od planskog prosjeka. Ostvareni višak na rashodovnoj strani, odnosno veći dio rashoda bitće izvršen na planiranom nivou, a sukladno projektnim planovima i Planu javnih nabava.

Poređenjem ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, finansijski rezultat izvršenja Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda, u proteklih devet mjeseci, je pozitivan u iznosu od 17.295.891 KM.

(NovaSloboda.ba)