Djela protiv imovine najbrojnija krivična djela u Federaciji BiH

Od januara do septembra ove godine u Federaciji BiH je najviše osoba (595) uhapšeno pri izvršenju krivičnih djela protiv imovine, koja čine 47 posto od ukupnog broja prijavljenih krivičnih djela.

Za skoro 30 posto došlo je do povećanja broja maloljetnika koji su izvršili ova djela. Evidentirano ih je 82, među kojima su tri žene.

“Iako se djela protiv imovine najčešće dešavaju u FBiH, broj izvršenja tih djela je smanjen za sedam posto u odnosu na prošlu godinu, ali je u porastu broj maloljetnih osoba koja su počinila djela protiv imovine”, potvrđeno je Feni iz Federalne uprave policije, koja će u nekoliko narednih dana objaviti podatke o stanju bezbjednosti u Federaciji BiH za prvih devet mjeseci ove godine.

U tom periodu, najbrojnija krivična djela protiv imovine su teška krađa, 2.153 djela, zatim 1.645 djela krađe, oštećenje tuđe stvari 689 djela, slijedi prevara 281 djelo, te razbojništvo 185 djela.

“Ukupno je 2.575 osoba, među kojima je 210 žena, prijavljeno u vezi sa krivičnim djelima protiv imovine. Broj maloljetnih osoba koja su počinila krađe je 25, teške krađe 23, teške krađe na naročito opasan i naročito drzak način 7, drugih oblika teške krađe 16”, navode iz FUP-a.

Razbojničkih krađa i razbojništava u proteklih devet mjeseci bilo je 194, što je smanjenje u odnosu na prošlu godinu kada ih je zabilježeno 325.

Evidentirano je 12 maloljetnika, koja su izvršili razbojništva ili razbojničke krađe, što je neznatno povećanje u odnosu na uporedni period iz prethodne godine, kada je evidentirano 11 maloljetnika koji su počinili navedena krivična djela.

Policijski službenici Federalne uprave policije postupaju preventivno i represivno s ciljem suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi, Federalna uprava policije vrši mjere i radnje iz svoje nadležnosti u smislu dokumentovanja krivičnih djela i izvršilaca istih.

“Broj krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga u uporednom periodu od devet mjeseci za 2021. i 2022. godinu je povećan za osam djela ili 0,60%, dok je broj prijavljenih lica smanjen za 56 ili 3,86 osto”, ističu iz FUP-a.

Konstatovali su i to da je u pogledu stanja bezbjednosti saobraćaja došlo do smanjenja za 151 saobraćajnu nesreću ili jedan posto, broj poginulih osoba je smanjen za 36 ili 29,51 posto, dok je broj povrijeđenih osoba povećan za 63 ili 1,26 posto.

Smanjenje broja izvršenih krivičnih djela zabilježeno je kod sljedećih krivičnih djela: protiv ustavnog poretka, smanjenje za jedno djelo ili 11,11 posto, protiv terorizma za jedno djelo ili 100 posto, protiv braka, porodice i mladih za 42 djela ili 5,68 posto, protiv zdravlja ljudi za devet djela ili 0,66 posto, protiv radnih odnosa za jedno djelo ili 100 posto, protiv imovine za 406 djela ili 7,17 posto, protiv okoline, poljoprivrede i prirodnih dobara za devet djela ili 6,38 posto, protiv javnog reda i pravnog prometa za 113 ili 12,14 posto, protiv službene i druge odgovorne funkcije za 74 djela ili 22,29 posto i sistema elektronske obrade podataka za 39 djela ili 49,37 posto .

Nakon što je najviše osoba uhapšeno pri izvršenju djela protiv imovine, slijede krivična djela protiv zdravlja ljudi 530, protiv javnog reda i pravnog prometa 238 osoba i protiv života i tijela 174 osobe.

Koliko su česti slučajevi “Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“ govori podatak da je u prvih devet mjeseci zabilježeno 14 prijava protiv 14 osoba, od kojih je pet uhapšenih.

Kada su u pitanju migranti na području Federacije u izvještajnoj periodu od devet mjeseci ukupan broj kontrolisanih migranata je 10.155.

“Uhapšeno ih je 118, počinili su 132 krivična djela i 12 prekršaja, a broj incidenata koje su počinili migranti je 265. Iz susjednih država vraćeno je 1.111 migranata, a 978 onih koji su predati u imigracione centre ili Službi za poslove sa strancima. Takođe, izvedeno je 98 policijskih akcija vezanih za krijumčarenje ilegalnih migranata u devetomjesečnom periodu”, poručili su iz Federalne uprave policije.

(Fena)