Šume HNK-a planiraju pošumiti Kedžaru sa 600. 000 sadnica

Javno preduzeće ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar organizuje projekat pošumljavanja Kedžare na planini Vran, gdje je planirano u narednih pet godina, koliko je zamišljeno trajanje projekta, zasaditi cca 600.000 sadnica. 

Naime, spomenuti lokalitet je 2012. godine zahvatio požar u kome je uništeno oko 360 ha visoke šume i niskog raslinja, koje spomenuto društvo planira sanirati i pošumiti u narednim godinama. U ovom velikom požaru uništene su mnoge bitne biljne i životinjske zajednice.

“Akcija pošumljavanja je počela 11. novembra i još traje, a u planu je u tekućoj godini zasaditi ukupno 9.000 sadnica, dok je na navedenom lokalitetu planirano pošumljavanje ukupne površine 360 hektara. Zamišljeno je da se projekat realizuje u narednih pet godina, a potrebna količina sadnica je 600.000 sadnica”, kazao je za Fenu direktor JP ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar Trpimir Jelić.

Dodao je kako se projekat izvodi u režiji njihovih zaposlenika uz nadzor njihovih stručnjaka, a u planu je u narednomperiodu uključivanje nevladinog sektora odnosno volontera, škola, lovaca, planinara i sl.

Prema njegovim riječima, u prvom ciklusu pošumljavanja zasađeno je 3000 sadnica vrsta crnog bora (lat. Pinus nigra) i smreke (lat. Picea abies), na površini od 1,5 ha, a sadnice je društvo nabavilo od certifikovanog rasadnika.

“Istovremeno smo otpočeli s rušenjem i uklanjanjem izgaranih dubeći stabala na navedenoj površini, kako isti naknadno ne bi svojim rušenjem oštećivali posađene sadnice. Izvore finansijskih sredstava planiramo u narednim godinama, pored vlastitih sredstava, tražiti i od fondova zaštite okoline, Vlada HNK-a i Vlade FBIH i donacija iz drugih izvora2, pojasnio je Jelić.

Napomenuo je kako se sama lokacija nalazi u neposrednoj blizini Parka prirode Blidinje, te kako sami projekat ima veći značaj kao i interes za širu zajednicu.

“Nastavak sanacije ovog požarišta i podizanje novih zasada visokih šuma na ovom području tretiramo kao jedan od prioriteta Šuma HNK-a. Smatramo da je bitno napomenuti da se ovde radi o staništu s ekstremnim klimatskim uslovima, gdje vegetacija igra vrlo značajnu ulogu za cjelokupnu floru i faunu rejona Kedžare”, zaključio je direktor JP ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske”.

(Fena)