Održan okrugli sto “Žene u društvenom aktivizmu sa akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica sa NVO”

„Inicijativa građanki/na Mostar organiovala je okrugli sto na temu “Žene u društvenom aktivizmu sa akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica sa NVO”, koji je održan u 21.11.2022. hotelu Mostar.

Učesnice okruglog stola bile su su dugogodišnje aktivistice Aldijana Trbonja Tule, Marija Zelenika, Elvedina Kazazić, Tijana Bašić. Moderatorica okruglog stola bila je Alma Pelo Zagorčić. 

Cilj okruglog stola je promocije ženskog aktivizma i položaja žena u udruženjima i organizacijama. Inicijativa građanki/na Mostara organizovala je okrugli sto kako bi se istakao značaj aktivnog učešća žena u nevladinim organizacijama, udruženjima građana, vjerskim zajednicama.

Kako je na okruglom stolu istaknuto, žene su svjesne svoje uloge u razvoju društva bilo kroz vjerske zajednice ili nevladine organizacije i upravo ženski aktivizma je pokretač promjena u društvu.

Zaključak okruglog stola je da su žene pokretači mnogih promjena u društvu, ali da je njihova uloga još uvijek nedovoljno primijećena. 

Okrugli sto o ženskom aktivizmu je podržao State Department.

(NovaSloboda.ba)