Javna rasprava o Nacrtu Strategije za mlade u HNK-u

U skladu sa Zakonom o mladima FBiH i Odlukom o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (2022.-2027.), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a uputilo je poziv na javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade.

Kako su najavili iz spomenutog ministarstva, javna rasprava će se održati u Konjicu (28.11.2022.) u prostorijama vijećnice Grada Konjica, za područja Grada Konjica i opština Jablanica i Prozor, zatim u Čapljini (29.11.2022.) u prostorijama vijećnice Čapljina, za područja Grada Čapljina i opštine Čitluk, u Stocu (30.11.2022.) u prostorijama vijećnice Stolac, za područja Grada Stolac i opština Neum i Ravno, te u Mostaru (01.12.2022.) u prostorijama Gradske vijećnice.

Sve rasprave počinju u 12 sati.

Iz Ministarstva pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe i daju svoje prijedloge, kako bi Nacrt Strategije za mlade bio sveobuhvatan i kako bi time osigurali sistemske mjere za poboljšanje statusa mladih u HNK-u.

Prijedlozi se mogu dostaviti na službeni email: monkshnk@tel.net.ba ili direktnim sudjelovanjem na javnoj raspravi, stoji u pozivu.