Edukacijom do zapošljavanja u IT sektoru: Predstavljeni prvi rezultati projekta koji je podržao Grad Mostar

U Mostaru je predstavljen EU projekat „Podrška mladim u zapošljavanju u IT sektoru, kojim se želi smanjiti nesklad između trenutno evidentiranog velikog broja nezaposlenih mladih osoba i izražene potrebe firmi iz IT sektora za određenim profilom zanimanja u Gradu Mostaru.

Projekat provodi Lokalno partnerstvo Mostar, u čijem sastavu su Udruženje za gospodarski razvoj REDAH u partnerstvu sa  Gradom Mostarom, Sveučilištem u Mostaru, kompanijom IT odjel d.o.o. Mostar i Službom za zapošljavanje HNK-a, a planiranim aktivnostima pokrenuti proces će stvoriti metode i alate za dugoročnu održivost kroz Lokalni akcion plan za zapošljavanje Grada Mostara.

Gradonačelnik Mostara dr.Mario Kordić kazao je kako su još u aprilu na Sajmu privrede Mostar potpisali i najavili ovaj projekat.

„Drago mi je vidjeti da su rezultati konačno na terenu, da su ti mladi ljudi dobili priliku zaposliti se u ovome sektoru. Ovo je još jedan hvale vrijedan projekt. Nadam se da ćemo uspješno nastaviti dalje i pomalo pojačavati ritam kako bi nam svima bilo bolje“, rekao je gradonačelnik.

Direktor firme IT Odjel Marko Laco naglasio je kako je došlo do velikih tektonskih promjena u IT svijetu.

„Takozvani Tech bubble došao je do svog vrhunca, gdje su veliki nerazmjeri između potreba u IT-u i trenutno dostupnih ljudi koji su obrazovani u tom smjeru, ali i stručno osposobljeni. Kroz ovaj projekat želimo uključiti ljude koji se nisu isključivo školovali i svoju karijeru usmjerili prema IT sektoru, a kako bi što prije popunili rupu između trenutnih potreba IT tržišta i dostupnosti IT obrazovanih ljudi“, dodao je on.

Direktor REDAH-a Ivica Sivrić istaknuo je kako se tokom ove konferencije održala edukacija za specijaliste digitalnog marketinga. On napominje kako će u okviru Sajma privrede u Mostaru organizovati Sajam zapošljavanja, kako bi se oni koji su završili obuku mogli predstaviti rukovodiocima privatnog sektora.

U tomu će im pomoći i Služba za zapošljavanje HNK-a, koja će u ova tri mjeseca održati kratke edukacije o pisanju CV-a, komunikacijskim vještinama, te o prezentiranju na intervjuima, a na proljeće, dodao je Sivrić, kreću s drugim ciklusom. Cilj je, kako ističe, do kraja 2023. godine zaposliti 45 osoba.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Mostar je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija financira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Ovaj projekat ima za cilj doprinijeti poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnm nivou..

(NovaSloboda.ba)