Grad Mostar nabavio tri kombi vozila službama za zaštitu i spašavanje

Grad Mostar je u sklopu obaveznih i kontinuiranih aktivnosti opremanja službi zaštite i spašavanja nabavio tri kombi vozila.

Jedno kombi vozilo je stavljeno na raspolaganje Službi za spašavanje na vodi i pod vodom koja je formirana u Interventnoj spasilačkoj službi Mostar, a dva kombi vozila će biti na raspolaganju Službama za spašavanje s visina koja su formirana u Gorskoj Službi spašavanja – Stanica Mostar i Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja, navodi se u saopštenju iz Grada Mostara.

Iz Grada Mostara su podsjetili kako su Službe zaštite i spašavanja jedan od organizacionih oblika civilne zaštite koji su utvrđeni u članu 40. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Službe zaštite i spašavanja se obrazuju u pravnim subjektima iz člana 32. spomenutog Zakona, čija je redovna djelatnost bitna za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Namijenjene su za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti u sve tri faze zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Faza I – Faza preventivne zaštite, Faza II – Faza spašavanja i Faza III – Faza otklanjanja posljedica).

Službe zaštite i spašavanja se obrazuju na nivou oštine, grada, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, zavisno od potreba utvrđenih kroz procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.

(Fena)