MO i OS BiH pokrenuli proceduru u vezi dešavanja u kasarni “Zaim Imamović” u Pazariću

Ministarstvo odbrane BiH danas se oglasilo saopštenjem za javnost u vezi s pisanjem medija o dešavanjima u Centru za osnovnu obuku OS BiH u kasarni “Zaim Imamović“ u Pazariću, a riječ je o, kako mediji navode, vrijeđanjima na nacionalnoj osnovi kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u tom centru.

“Nadležni organi Oružanih snaga BiH su odmah po prijavi dvoje kandidata na obuci, pokrenuli proceduru u skladu sa Pravilnikom o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku u OS BiH, radi utvrđivanja tačnosti navoda i konačnog rješavanja navedenog slučaja. Na osnovu činjenica do kojih se dođe unutrašnjom istragom, MO i OS BiH će preduzeti daljnje mjere i radnje u skladu sa spomenutim propisima i procedurama, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata”, naveli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Sve aktivnosti se provode u okviru komandovanja i kontrole, te u skladu s propisanim procedurama.

Standardi ponašanja u OS BH zahtijevaju od vojnih lica, kadeta i kandidata na obuci, da se ponašaju u skladu s propisima definisanim u Zakonu o odbrani, Zakonu o službi u OS BiH, etičkom kodeksu ponašanja pripadnika OS BiH i drugih važećih propisa, te su u obavezi da se primjenjuju na svim lokacijama OS BiH, pa tako i u Centru za osnovnu obuku u Pazariću, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

(Fena)