UIO i Unija poslodavaca Republike Srpske potpisale Memorandum: Zajednički do boljih uslova poslovanja i smanjenja korupcije

Memorandum o saradnji između Uprave za indirektno oporezivanje i Unije poslodavaca Republike Srpske potpisan je danas u Banjaluci. Na svjetski dan borbe protiv korupcije Memorandum su potpisali direktor UIO dr. Miro Džakula i Predrag Zorić, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske, saopšteno je iz UIO BiH.

Cilj zaključivanja ovog Memoranduma je uspostavljanje međusobne saradnje i unapređenje odnosa strana potpisnica radi efikasnijeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u vezi sa sistemom indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, te posebno saradnja na realizaciji projekta za smanjenje rizika i prevenciju korupcije tokom inspekcijskog nadzora sa konačnom svrhom poboljšanja uslova poslovanja. U pravcu realizacije osnovnog cilja ovog memoranduma strane potpisnice će zajednički razmatrati mogućnosti za unapređenje zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za čije provođenje je nadležna UIO. Cijeneći zajednički interes strana potpisnica u sprečavanju mogućih zloupotreba, prevenciji korupcije i drugih negativnih trendova u vezi sa inspekcijskim nadzorom, strane potpisnice će inicirati izmjene regulative iz oblasti indirektnih poreza koje će omogućiti eliminisanje svih uočenih negativnih pojava i trendova.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve obveznike koji se susretnu sa nedoličnim ponašanjem službenika UIO, da to prijave putem njihove web stranice ili otvorene linije 080 02 06 07, kao i bilo koji oblik koruptivnog ponašanja zaposlenih u ovoj instituciji.

V. B.

(NovaSloboda.ba)