Vlada HNK-a utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2022. godinu i usvojila Nacrt budžeta za 2023. godinu

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Izmjene i dopune budžeta HNK-a za 2022. godinu u iznosu od 325.500.000 KM.

U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 miliona KM na ime dodatne podrške zaposlenicima usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Na ovaj način, Vlada je, kako je navedeno u saopštenju, osigurala potrebne preduslove za provođenje Odluke o isplati 1.080 KM na ime podrške korisnicima budžeta HNK-a. U Izmjenama i dopunama budžeta HNK-a, takođe, je planirano dodatnih 3 miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u HNK-u.

Takođe, Vlada je usvojila i Nacrt budžeta HNK-a za 2023. godinu. Tokom rasprave, istaknuto je kako je u Nacrtu budžeta za 2023. godinu zadržana razvojna dimenzija, odnosno uvećana su sredstva za privredu, poljoprivredu i turizam. Takođe, podržani su strateški projekti jedinica lokalne samouprave. Vlada će, kao i do sada, poduprijeti brojne aktivnosti u obrazovanju, sportu, kulturi i drugim područjima bitnim za razvoj kantona, a predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obaveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika budžeta.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da primjedbe i prijedloge na Nacrt budžeta koji su usvojeni na današnjoj sjednici ugradi u usvojeni Nacrt, kako bi isti bio dostavljen u dalji skupštinski postupak.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Strateškog plana razvoja boračkog preduzetništva za period 2022.-2025. godine. Ciljevi Strateškog plana vezani su za uspostavljanje podsticajnog okruženja za promociju i razvoj boraćkogkog preduzetništva, kako bi se smanjile društvene razlike, podstakla resocijalizacija i osiguralo povećanje nivoa zaposlenosti, te pravednija raspodjela društvenog bogatstva posebno u kontekstu potpora posebnim društvenim grupama, kao što su borci i članovi njihovih porodica.

Istaknuto je kako se radi o iuzetno bitnom strateškom dokumentu, a njegovim usvajanjem Vlada potvrđuje spremnost da svim borcima, posbno preduzetnicima, osigura podršku za njihove razvojne-preduzetničke projekte. 

(Fena)