Još jedna pobjeda građana: Usvojena tužba protiv Plana prilagođavanja upravljanja za deponiju Uborak

{"key":"a5"}

Udruženje građana „Jer nas se tiče“ je na danas održanoj press konferenciji u Mostaru upoznalo javnost sa svojom najnovijom pobjedom. Nakon više od godinu dana kako je Udruženje pokrenulo tužbu protiv Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak, izdatu od Federalnog Ministarstva okoline i turizma, Kantonalni sud u Sarajevu je 2.12.2022. godine donio presudu u korist Udruženja, poništio rješenje Ministarstva i predmet vratio Ministarstvu na ponovni postupak, bez prava žalbe. 

„Ova presuda potvrđuje naše sumnje da je Grad Mostar Plan prilagođavanja pokušao nametnuti kao trenutno rješenje, a da je namjera u stvari bila pretvoriti ga u trajno, tako što bi deponija Uborak ostala na istoj lokaciji. Plan prilagođavanja je donesen samo forme radi, a ne u cilju rješavanja nagomilanih problema deponije koja odavno realno, a ni formalno pravno, ne ispunjava uslove za rad. Iz tog razloga zahtijevamo da Grad Mostar konačno riješi ovaj problem u skladu sa zahtjevima građana a to podrazumijeva hitnu sanaciju postojeće deponije i pronalaženje nove lokacije,“ istakla je Aiša Mujala, predstavnica udruženja „Jer nas se tiče“.

Građanska borba protiv nelegalne deponije Uborak traje već četiri godine. Protiv Udruženja su podizali milionske tužbe, branili im da se okupljaju, izricali im novčane kazne. I napokon, nakon nekoliko mjeseci, tokom kojih su vlasti, između ostalog, u javnost plasirali priču da je udruženje „Jer nas se tiče“ svojom tužbom na Plan prilagođavanja blokiralo sve procese sanacije postojeće deponije, pomenuta tužba je usvojena.

„Poručujemo im da mi ne odustajemo i da je ova sudska presuda koja vraća nadu u pravosuđe BiH još više učvrstila naš stav da idemo do kraja. Ne mogu nas pokolebati ni tužbe, ni kazne, ni prijetnje, ni njihova šutnja na naša stalna pitanja. Kad tad će morati priznati da nisu dorasli uloge koju smo im dodijelili. U suprotnom, ako smo u krivu, još uvijek imaju šansu da odmah sjednu i krenu sa iznalaženjem nove lokacije“, dodaju iz udruženja „Jer nas se tiče“.

Ovom prilikom, ponovljeni su raniji zahtjevi, te je zatraženo od gradonačelnika i radne grupe za Uborak, koju je formiralo Gradsko vijeće na početku mandata, da se uozbilje i preduzmu odlučne korake za trajno rješenje problema odlaganja otpada u Gradu Mostaru. 

Ranije usaglašeni zahtjevi za rješavanje problema deponije Uborak na kojima Udruženje insistira su: zatvoriti i sanirati deponiju Uborak u što kraćem roku, iznaći novu lokaciju za deponiju i upisati je u prostorni plan, obrisati postojeću deponiju iz prostornog plana Grada Mostara i kantona.

(NovaSloboda.ba)