Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Mostara za 2023. godinu

Grad Mostar donio je odluku o javnoj raspravi za Nacrt budžeta Grada za 2023. godinu.

Zadužena je Stručna služba Gradskog vijeća Grada Mostara da sve prijedloge, sugestije, amandmane na Nacrt budžeta za 2023. godinu sa zadnje sjednice dostavi gradonačelniku i Odjelu za finansije i nekretnine na razmatranje i izjašnjenje, saopšteno je iz Grada Mostara.

Takođe su pozvani građani Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti da učestvuju u kreiranju budžeta za 2023. godinu.

Svoje argumentovane prijedloge, sugestije, amandmane i primjedbe trebaju dostaviti do 16. januara Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara putem e-mail adrese Gradskog vijeća Grada Mostara grad.budzet@mostar.ba, kao i putem protokola Gradske uprave.

Nakon dostave prijedloga, gradonačelnik će Gradskom vijeću dostaviti Prijedlog budžeta Grada Mostara i Program ZKP-a za 2023. godinu na usvajanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranicama Gradskog vijeća Grada Mostara i stranici Grada Mostara, kao i u “Službenom glasniku Grada Mostara”, navodi se u saopštenju.

(Fena)