Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću prof. dr. Zorana Tomića prvi je takav rječnik u svijetu

Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću (Enciclopedic Public Relations Dictionary) autora prof. dr. Zorana Tomića izišao je iz štampe. Prvi je to enciklopedijski rječnik s područja odnosa s javnošću u svijetu.

Naime, do danas niti jedan autor ili grupa autora u svijetu nisu izradili sveobuhvatni rječnik koji bi standardizovao pojmovi profesije odnosa s javnošću. Stoga je činjenica kako je ovo prvi rječnik odnosa s javnošću u svijetu i to mu daje posebnu važnost, ali i specifičnu profesionalnu težinu, priopćio je nakladnik.

U uvodu Enciklopedijskog rječnika odnosa s javnošću, prof. Tomić ističe kako bi se shvatila specifična znanstvena težina ovog svjetskog djela važno je ukazati na možda ključnu činjenicu: „Danas u svijetu nema ‘pravog’ rječnika odnosa s javnošću. Osamdesetih godina prošlog stoljeća (1983.) F. Jafkins napisao je Dictionary of Marketing, Advertising & Public Relations. Uvidom u taj rječnik, evidentno je da ni deset posto pojmova nije s područja odnosa s javnošću, pa se on teško može smatrati rječnikom odnosa s javnošću. Pretražujući i tragajući za referentnim djelom, naišao sam na nekoliko kraćih online pojmovnika koji nikako, prema standardima UNESCO-a, ne ulaze u kategoriju knjige. Nedostatak „svjetskog“ rječnika pokušao sam nadoknaditi konzultiranjem američke Encyclopedia of Public Relations (ur. R. L. Heath, 2005.) i britanske Te International Encyclopedia of Communication (Oxford University Press, 1989.) enciklopedije te više priručnika i drugih djela s područja odnosa s javnošću i komunikacije“.

Red. prof. dr. sc. Ratko Zelenika, vodeći hrvatski metodolog, autor više od desetak naučnih knjiga, u Pogovoru ističe kako prof. dr. sc. Zoran Tomić više od dvadeset godina veoma intenzivno istražuje i proučava aktuelne probleme i fenomene odnosa s javnošću, i to u najširem smislu i u svjetskim razmjerima. O tome je rezultate temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja objavio u više od stotinu naučnih i naučnostručnih djela.

„Kao izvrstan i internacionalni znalac i ekspert univerzalnih i specifičnih/specijalističkih odnosa s javnošću, prof. dr. sc. Zoran Tomić svojim je kapitalnim djelom Odnosi s javnošću – Teorija i praksa (2016.), a posebno Enciklopedijskim rječnikom odnosa s javnošću (2023.), ponudio aktuelna i kvalitetna znanja, saznanja, načela, pravila, zakonitosti, pojmova … svim aktivnim učesnicima u mikro-, makro- i globalnim univerzalnim i specifičnim/specijalističkim industrijama odnosa s javnošću. Realno je očekivati da će navedena objavljena djela prof. dr. sc. Zorana Tomića direktno i pozitivno uticati na ekspanziju znanja, vještina i kompetencija o odnosima s javnošću u obrazovanju, nauci, privredi i društvu, i ne samo u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj“, naglašava prof. Zelenika i dodaje kako je prof. Tomić prilikom kreiranja, koncipiranja, istraživanja i dizajniranja riječi, krilatica i kratica, u Enciklopedijskom rječniku odnosa s javnošću u odgovarajućim kombinacijama upotrebljavane su naučne metode: metode analize i sinteze, induktivne i deduktivne metode, metode apstrakcije i konkretizacije, metode dokazivanja i opovrgavanja, empirijske metode, komparativne metode, deskriptivne metode i metode kompilacije.

O razlozima pokretanja ovako zahtjevnog naučnog projekta, u uvodniku prof. Tomić ističe činjenicu kako više od dvadeset godina intenzivno proučava, analizira, ocjenjuje aktuelne teorijske i praktične probleme i fenomene odnosa s javnošću.

„Proučio sam više od dvije hiljade aktuelnih bibliografskih jedinica o odnosima s javnošću, i to najpoznatijih svjetskih naučnika. Spoznao sam, uz ostalo, da su odnosi s javnošću naučno zasnovani na mnogobrojnim načelima, pravilima, zakonitostima… implicitnih, eksplicitnih, disciplinarnih, interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, pluridisciplinarnih i transdisciplinarnih nauka i umjetnosti. Takođe, spoznao sam da se posebnosti odnosa s javnošću općenito, a posebno mnogobrojnih, više i/ili manje, afirmisanih funkcionalnih vrsta odnosa s javnošću mogu promišljati, razumjeti, interpretirati… samo ako se izvrsno znaju relevantne značajke više hiljada pojmova s pretežitim elementima i komponentama univerzalnih i specifičnih/specijalističkih odnosa s javnošću. Naime, u gotovo stogodišnjem životnom vijeku odnosi s javnošću, kao mononaučna disciplina, razvijali su se, modifikovali, afirmisali, verifikovali i transformisali u globalno poznatu i priznatu višedisciplinarnu nauku, odnosno u interdisciplinarnu, multidisciplinarnu, pluridisciplinarnu i transdisciplinarnu nauku i umjetnost“, piše prof. Tomić i naglašava da je projekt izrade Rječnika trajao dvanaest godina.

Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću sadrži više od 3.000 pojmova i sintetizuje svu interdisciplinarnost profesije odnosa s javnošću. Dominantna područja obrade su informaciono komunikacijske nauke s posebnim naglaskom na komunikologiju, novinarstvo i masovne medije, zatim ekonomske nauke naglašeno grane menadžmenta i marketinga, zatim sociološke i politološke nauke, psihologije pa sve do opštih pojmova i njihovih značenja.

Po svoj sadržaju i značenju, Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću namijenjen je, prije svega, profesionalcima i praktičarima u struci odnosa s javnošću, zatim studentima informacionih i komunikacijskih studija s posebnim naglaskom na studije odnosa s javnošću, menadžerima i svim učesnicima komunikacijskog menadžmenta, ali i svim drugim osobama koji učestvuju u komunikaciji s javnošću provodeći svoje profesionalne, ali i lične komunikacijske zadatke i ciljeve.

Zbog osjetljivosti projekta i naglašene interdisciplinarnosti, autor je angažovao značajan broj recenzenata sve redom uglednih naučnika i lidera na svojim naučnim područjima. Recenzije potpisuju: dr. sc. Sanja Bijakšić, dr. sc. Aleksandar Bogdanić, dr. sc. Nenad Brkić, dr. sc. Nino Ćorić, dr. sc. Damir Jugo, dr. sc. Igor Kanižaj, dr. sc. Zdenko Klepić, dr. sc. Milica Kostić Stanković, dr. sc. Najil Kurtić, dr. sc. Damir Kukić, dr. sc. Danijel Labaš, dr. sc. Pero Maldini, dr. sc. Ilija Musa, dr. sc. Đorđe Obradović, dr. sc. Marijan Primorac, dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić, dr. sc. Miro Radalj, dr. sc. Božo Skoko, dr. sc. Iko Skoko, dr. sc. Besim Spahić, dr. sc. Ana Tkalac Verčić, dr. sc. Ivan Tanta, dr. sc. Miroslav Vasilj i dr. sc. Ratko Zelenika. Pored navedenih recenzenata, jedan značajan broj naučnika je analizirao rječnik i dao svoje sugestije i njima autor u rječniku posebno zahvaljuje.

Treba istaći da je svaki od navedenih pojmova preveden i na engleski jezik, što bitno doprinosi svjetskoj standardizaciji profesije koja se na našim područjima razvija početkom ovog vijeka. IzdavačiEnciklopedijskog rječnika odnosa s javnošću su Sveučilište u Mostaru i izdavačka kuća Synopsis iz Zagreba i Sarajeva.

Prof. dr. sc. Zoran Tomić redovni je član Evropske akademije nauke i umjetnosti i redovni profesor na Sveučilištu u Mostaru. Autor je više od 20 naučnih knjiga, univerzitetskih udžbenika i poglavlja u knjigama. Objavio je više od 90 naučno-stručnih radova. Učestvovao je i izlagao na više od 100 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija. S područja odnosa s javnošću autor je tri naučne knjige/monografije (udžbenika): Odnosi s javnošću – Teorija i praksa, II. izdanje, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2016.; Politički odnosi s javnošću, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2017. i  Odnosi s javnošću – Teorije i modeli, Synopsis ‒ Mostar, 2013. Član je tijela akademskih institucija u BiH i Evropi. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja za naučni rad.

(Fena)