Anketa za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara 2021-2031, faza I Prostorna osnova

Iz Gradske uprave stigao je poziv za učešće u istraživanje koje se provodi za potrebe izrade novog Prostornog plana Grada Mostara za period 2021-2031. godinr, čiji je naručilac Grad Mostar.

Cilj ove ankete je motivisanje građana, grupa, udruženja, pravnih lica, civilnih organizacija i institucija da kroz izražavanje mišljenja, potreba i konstruktivnih prijedloga, doprinesu kreiranju inovativnog i realnog razvoja Grada Mostara.

“Važno nam je Vaše mišljenje, iskustvo, potrebe i ideje o tome kako bi se Vaše naselje i područje Grada Mostara trebali razvijati u budućnosti. Stoga Vas ljubazno molimo da odgovorite na pitanja u anketi i na taj način doprinesete boljem planiranju razvoja Vašeg naselja i Grada Mostara u cjelini. Anonimnost Vaših odgovora je zagarantovana, a rezultati će se interpretirati isključivo na grupnom nivou i neće se koristiti u druge svrhe, osim za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara”, stoji u saopštenju Gradske uprave M ostar-.

Anketa sadrži pitanja o problemima i potrebama stanovništva Grada Mostara, obuhvata pitanja koja se odnose na mjesta stanovanja na području Grada Mostara pojedinačno, cjelovito na Grad Mostar i na individualna kućanstva. Građani se mole da provjere popis naselja na prvom pitanju i odaberu naselje u kome žive.

Anketa je namijenjena svim zainteresovanim građanima, a pristupiti se može preko poveznice: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjLDKGdvs11aR8r7GQkGazcSHULV9AbEE2DHyXR5YMtv4unA/viewform?usp=sf_link

(NovaSloboda,ba)