U FBiH za godinu dana cijene proizvođača industrijskih proizvoda porasle 18,5 posto

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su u decembru 2022. godine porasle za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Cijene su porasle u grupacijima Energije za 1,1 posto i Netrajnih  proizvoda za široku potrošnju za 0,7 posto, dok su cijene pale u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,7 posto i Kapitalnih proizvoda  za 0,3 posto . U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.

Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Vađenja ruda i kamena za 1,6 posto i Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2 posto. Cijene su pale u područiju Prerađivačke industrije za 0,1 posto.

Na godišnjem nivou, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2022. godine su porasle za 18,5 posto u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru 2022. godine su porasle za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine su porasle za 17,4 posto.

Na ino-tržištu cijene su u decembru 2022. pale za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine su porasle za 19,7 posto, podaci su Federalnog  zavoda za statistiku.

(Fena)