ZZO HNK-a: Krajem februara ističe rok za kupovinu markice osiguranja

Zavod zdravstvenog osiguranje Hercegovačko-neretvanskog kantona već sedamnaestu godinu zaredom omogućava svojim osiguranicima da, umjesto plaćanja participacije za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, mogu uplatiti godišnju markicu osiguranja, čija je cijena 20 KM po osobi.

Posljednji dan redovne distribucije premije osiguranja  za 2023. godinu je 28.02.2023. godine (utorak), što znači  da je preostalo nešto više od mjesec dana za sve one osiguranike koji žele a još nisu stigli pribaviti godišnju markicu osiguranja.

Veliki broj osiguranika već je pribavio ovogodišnju markicu osiguranja, jer markica osiguranja za 2023. godinu vrijedi od 01.01. do 31.12.2023. godine (jednu kalendarsku godinu), a kupovinom iste, osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

Osiguranici koji ne pribave markicu osiguranja do 28. februara plaćaju participaciju za pružene usluge zdravstvene zaštite u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Kupovine markice osiguranja oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dobrovoljni davaoci krvi koji su, tokom života, krv davali deset i više puta pod uslovom da su u 2022. godini imali najmanje jedno dažvanje. Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv davali pedeset i više puta trajno su oslobođeni ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite.

Uplata amrkice osiguranja za 2023. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene markice potrebno je evidentirati u informacioni sistem Zavoda, a osiguranici to mogu učiniti u jednom od devet područnih ureda Zavoda odnosno na punktovima za distribuciju premije osiguranja u poštama u Mostaru, Čitluku i Neumu.

Takođe, zahtjev za evidentiranje markice osiguranja osiguranici mogu poslati putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba), na kojoj se nalazi  jednostavna forma za podnošenje elektronskog zahtjeva, u kojoj je potrebno navesti ime, prezime i JMB osoba za koje je izvršena uplata i priložiti uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati. 

Uplaćene markice za koje je zahtjev za evidentiranje poslat putem web stranice Zavoda biće evidentirane u informacioni sistem Zavoda najkasnije u roku od jednog radnog dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na lični mail.

(NovaSloboda.ba)