U Federalnom parlamentu upućene zamjerke na ovogodišnji budžet Federacije BiH

Nakon gotovo četiri sata od početka sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH počela je rasprava o Prijedlogu ovogodišnjeg federalnog budžeta, koji je prva tačka dnevnog reda.

Poslanik Admir Čavalić je u ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma konstatovao je da Odbor sa devet glasova “za” i jednim suzdržanim prihvatio budžet uz zaključke među kojima je i zaključak da se ovaj dom danas izjasni.

“Radi se o zaključku da se preporučuje Vladi Federacije BiH da se prilikom raspodjele finansijskih sredstava u iznosu od 200 miliona KM prema kantonima drži popisa iz 2013. godine kao i ranije” istakao je Čavalić.

Kao predsjednik Kluba Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, istakao je stav Kluba, da  budžet nije razvojni, već socijalni. Najveća kriitka je, međutim, da budžet nije inovativan.

“Žao mi je da tek u četiri sata poslijepodne počinjemo raspravu o budžetu. Veoma je optimistična bila federalna ministrica finansija Jelka Milićević u svom obrazlaganju, a to je potpuno nerealno u svakodnevnom životu. Najveći broj građana sve teže živi i odlazi iz zemlje. Budžet je za nešto više od 1,1 milijardu KM veći od prošlogodišnjeg i kada izdvojimo sredstva koja idu za penzije i otplatu duga vidjećemo šta ostaje za građane”,  kazala je predsjednica Kluba poslanika DF-GS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina.  

Iako se radi o milionskim iznosima koji su planirani za osjetljive kategorije, invalide i roditelje -njegovatelje, smatra da su nedovoljni za sistem socijalne zaštite.  

Govoreći o poljoprivredi, kaže da je jasno da budžet neće doprinijeti  kapitalnim ulaganjima, a u stvarnosti „vidimo da ljudi nisu motivirani da razvijaju svoju proizvodnju“.

Poslanik Kluba SDA Miralem Galijašević naglašava da izradu budžeta treba staviti u politički i ekonomski kontekst.

“Ovo je najveći budžet do sada. Mislim da je ovo rezultat odgovorne poreske politike. Očito da je oprezna finansijska politika Vlade dala rezultate. Vlada je vođenjem odgovornih politika u protekle četiri godine ostvarila suficite i održala punu likvidnost svih isplata”, naveo je Galijašević.  

Poslanik Kluba SDP-a Elvir Karajbić istakao je da budžet nije ni razvojni, a niti socijalni, nego „inflatorni“, jer su građani više platili poreza u prošloj godini zbog inflacije koja je bila blizu 18 posto.

“Tako da rast budžeta nije produkt nikakvog rada vlada nego poskupljenja cijena i skupljeg života građana. Građani zantno teže žive danas nego prije godinu dana i to je rezultat rada ove Vlade, a ni u kom slučaju blagostanje o kojem Vlada govori”, rekao je Karajbić.

Nakon izjašnjavanja o Prijedlogu budžeta, poslanici će, takođe, po hitnom postupku razmatrati popratni akt Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2023. godinu.  

(Fena)