U prošloj godini 748 konkursa za sufinansiranje preduzetnika i privrede u BiH

Tokom 2022. godine, objavljeno je 748 poziva/konkursa za sufinansiranje preduzetnika i privrede u BiH, što je za čak 12,7 posto manje nego u prethodnoj godini, podaci su agencije Briefing za praćenje i analizu tendera.

Od ukupnog broja poziva za finansiranje privrede, njih 26 se odnosi na podršku biznisu koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa, što je očekivano smanjenje kada se u vidu ima stabilizacija pandemije.

U navedenom periodu raspisan je 81 grant za različite oblasti razvoja biznisa, a podrška ženskom preduzetništvu se pominje u 57 poziva. Objavljeno je i 40 poziva za razvojne kredite a za pokretanje privatnog biznisa i startup preduzeća izašlo je 62 poziva.

Direktor agencije Briefing Tarik Džaferović izjavio je da, kada pogledamo period od 2018. godine do danas, imamo stalni pad broja poziva za finansiranje privrede.

“Razvoj preduzetništva je ključan za razvoj naše ekonomije. Nadamo se jačoj podršci poduzetnicima u narednom periodu, posebno zbog aktuelne globalne ekonomske krize”, istakao je Džaferović.

Pozive za finansiranje privrede objavljivala su najčešće nadležna ministarstva, gradovi, opštine, razvojne agencije, ambasade, ali i domaće i strane nevladine organizacije.

Analiza agencije Briefing obuhvata objave javnih poziva za finansiranje/sufinansiranje preduzetnika, dodjele sredstava za razvoj biznisa, kreditna sredstva, grantove u svim službenim i dnevnim novinama, te preko 2.500 web stranica naručilaca. 

(Fena)