U FBiH u decembru 2022. godine najviše struje proizvedeno u termoelektranama

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u decembruu 2022. godine iznosila je 734 GWh, dok je  u istom mjesecu 2021. godine iznosila 956 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 46,05 posto, termoelektrane sa 50,14 posto, a vjetroelektrane sa 3,81 posto. 

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u decembru 2022. godine iznosila je 315.985 tona, a u istom mjesecu 2021. godine 325.014 tona.

Proizvodnja lignita u FBiH u decembru 2022. godine je 66.944 tona, a u istom mjesecu 2021. godine bila je 101.455 tona.

Proizvodnja koksa u decembru 2022. godine je 57.834 tona, a u decembru  2021. godine 79.554 tona.

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva, 74.867 tona, zatim bezolovnog motornog benzina, 11.992 tona, a lož ulja ekstra lako i lož ulja S˂1% 5.583 tone. Tečnog naftnog gasa uvezeno je 1.585 tona, a avionskog benzina 1.443 tone, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statitiku.

(Fena)