UIO BiH: Prestanak važenja ranije izdatih odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stara odobrenja za pojednostavljene carinske postupke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

“Dakle, od 01.02.2023. godine ne mogu se više koristiti ranije izdata odobrenja za carinska skladišta, kao ni ranije izdata odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i to – odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi (uz predočenje robe i provođenje tog postupka na graničnom prijelazu) i za puštanje u slobodan promet pri uvozu i za postupak izvoza, te odbrenja za lokalno izvozno i lokalno uvozno carinjenje i odobrenja za ovlaštenog pošiljaoca i ovlaštenog primaoca (kao pojednostavljenja u postupku provoza)”, navodi se u saopšteenju.

Kako se nadalje navodi, postupci započeti do 31.01.2023. godine po spomenutim odobrenjima za pojednostavljene carinske postupke biće završeni (npr. podnošenje dodatne carinske deklaracije u roku određenom odobrenjem i postupanje po istoj) u skladu sa tim odobrenjima i s pozivom na njihov broj i datum.

Iz UIO BiH podsjećaju da od 01.02.2023. godine, roba za koju su ranije bila izdata spomenuta odobrenja za pojednostavljene carinske postupke može se prijaviti za odgovarajući carinski postupak po redovnom postupku (kao i sve druge robe) podnošenjem carinske deklaracije (JCI) kod nadležnog carinskog ureda.

Nadalje, navode da su svi obveznici bili na vrijeme upoznati sa rokovima važenja starih odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i zahtjeve za nova odobrenja mogli su podnijeti na vrijeme.

Ovo se odnosi na sve pojednostavljene carinske postupke, osim pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, navodi se.

Inače, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se omogućava dalje korištenje i pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, a koju je tek nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, stupa na snagu 04.02.2023. godine.

Ova Odluka je bila osnov da UIO donese Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, koje se trenutno nalazi u procesu javnih konsultacija, shodno važećoj zakonskoj legislativi.

Čim rok javnih konsultacija istekne, spomenuto Uputstvo će stupiti na snagu i obveznici će moći podnositi zahtjeve Upravi za dobijanje odobrenja za nove pojednostavljene postupke po fakturi. Sve zahtjevi koji budu uredni Uprava će riješiti u najkraćem roku, navodi se u saopštenju UIO BiH.

(Fena)