U BiH tokom 2022. godine objavljeno 708 javnih poziva za poljoprivrednike

Tokom 2022. godine u BiH je objavljeno 708 javnih poziva za poljoprivrednike, što u odnosu na 2021. predstavlja porast od 28 posto, pokazala je analiza Agencije za praćenje i analizu javnih nabavki Briefing.

Analiza je bazirana na objavama u oblasti finansiranja poljoprivrede i poljoprivrednika u BiH, a analizirani su tenderi objavljeni u dnevnim novinama, službenim glasilima, te na međunarodnim i domaćim web stranicama.

Pozivi su se odnosili na finansiranje i sufinansiranje poljoprivrednika, dodjelu sredstava za poljoprivrednu proizvodnju, sadnica, sjemena, plastenika, te kredita namijenjenih razvoju poljoprivrede.

Tokom 2022. godine, poljoprivrednicima je, takođe, nuđeno uvođenje standarda kvalitete, te subvencioniranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme. Objavljeni su i pozivi za dodjelu u zakup, ali i prodaju poljoprivrednog zemljišta, te za samozapošljavanje u djelatnosti poljoprivrede.

“Ohrabrujuće je da je povećan broj konkursa za podršku poljoprivredi u prethodnoj godini. Poljoprivreda je značajna komponenta privrede u BiH, te ima važan uticaj na ekologiju i zapošljavanje u ruralnim područjima”, istakao je direktor Briefinga BiH Tarik Džaferović.

Konkurse za poljoprivrednike objavljivale su najčešće opštine, gradovi, ministarstva, ali i domaće i strane nevladine organizacije. Prema podacima iz analize, 58 posto poziva za poljoprivrednike objavljeno je u Federaciji BiH, 41 posto u Republici Srpskoj i jedan posto u Brčko Distriktu.

(Fena)